HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 9 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 81
,GHQW\ƬNRZDQLH
niskich poziomów naładowania baterii
.................................................................
33
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii
..................................................
34
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy
dostępne jest zewnętrzne źródło zasilania
...................................................................
34
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie
jest dostępne żadne źródło zasilania
.............................................................................
34
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy
komputer nie może wyjść ze stanu hibernacji
...............................................................
34
Bateria fabrycznie zaplombowana
...................................................................................................
34
Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania
....................................................................................................
35
7
Konserwacja komputera
...............................................................................................................................
36
Zwiększanie wydajności
......................................................................................................................................
36
Korzystanie z programu Defragmentator dysków
...........................................................................
36
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku
..................................................................................
36
Korzystanie z oprogramowania HP 3D DriveGuard (tylko wybrane produkty)
................................
36
Określanie stanu HP 3D DriveGuard
...............................................................................
37
Aktualizowanie programów i sterowników
.........................................................................................................
37
Czyszczenie komputera
.......................................................................................................................................
37
Procedury czyszczenia
......................................................................................................................
37
Czyszczenie wyświetlacza
..............................................................................................
38
Czyszczenie boków i pokrywy
........................................................................................
38
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy (tylko wybrane
produkty)
.........................................................................................................................
38
Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu
..........................................................................................
38
8
Ochrona komputera i zawartych w nim informacji
..........................................................................................
40
Korzystanie z haseł
..............................................................................................................................................
40
Ustawianie haseł w systemie Windows
............................................................................................
40
Ustawianie haseł narzędzia Setup Utility (BIOS)
..............................................................................
41
Korzystanie z funkcji Windows Hello (tylko wybrane modele)
...........................................................................
42
Korzystanie z oprogramowania ochrony internetowej
.......................................................................................
42
Korzystanie z oprogramowania antywirusowego
............................................................................
42
Korzystanie z oprogramowania zapory
............................................................................................
42
Instalowanie aktualizacji oprogramowania
........................................................................................................
43
Korzystanie z urządzenia HP jako usługi (tylko wybrane produkty)
..................................................................
43
Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej
...............................................................................................................
43
Tworzenie zapasowej kopii danych i aplikacji
.....................................................................................................
43
Korzystanie z opcjonalnej linki zabezpieczającej (tylko wybrane produkty)
.....................................................
44
ix
Sample