HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 81 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 81
stan gniazda RJ-45
(sieciowego)
5
wyciszanie
9
zasilacz prądu przemiennego i
bateria
4
zasilanie
5
wskaźniki stanu gniazda RJ-45
(sieciowego), położenie
5
wskaźniki zasilania, położenie
5
wskaźnik kamery, położenie
6
wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej
16
wskaźnik napędu, położenie
5
wskaźnik wyciszenia, położenie
9
wskaźnik zasilacza prądu
przemiennego i baterii, położenie
4
wyładowania elektrostatyczne
58
wyłączanie komputera
31
Z
zainstalowane oprogramowanie
położenie
3
zamykanie
31
zarządzanie zasilaniem
30
Zasady dotyczące ułatwień dostępu
obowiązujące w
ƬUPLH
HP
59
zasilanie
56
bateria
32
zewnętrzne
35
zasilanie z baterii
32
zasoby, ułatwienia dostępu
64
zasoby HP
2
zestawy słuchawkowe,
podłączanie
21
zewnętrzne źródło zasilania,
korzystanie
35
zintegrowana klawiatura
numeryczna, położenie
12
złącza
zasilanie
4
złącze zasilania
położenie
4
Indeks
69
Sample