HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 80 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 81
nośnik odzyskiwania danych
tworzenie za pomocą narzędzia
HP Cloud Recovery Download
Tool
54
tworzenie za pomocą narzędzi
systemu Windows
53
numer IMEI
17
numer MEID
17
numer seryjny, komputer
15
O
obsługa klienta, ułatwienia
dostępu
65
obszar płytki dotykowej TouchPad,
położenie
8
odciski palca, rejestrowanie
42
odzyskiwanie
53
dyski
54
napęd
ƮDVK
USB
54
nośnik
54
partycja HP Recovery
54
oprogramowanie
Defragmentator dysków
36
Oczyszczanie dysku
36
położenie
3
oprogramowanie antywirusowe,
używanie
42
oprogramowanie ochrony
internetowej, używanie
42
oprogramowanie zapory
42
otwory wentylacyjne, położenie
11,
14
P
Płytka dotykowa Precision TouchPad
korzystanie
25
Płytka dotykowa TouchPad
korzystanie
25
podłączanie do sieci
16
podłączanie do sieci
bezprzewodowej
16
podróżowanie z komputerem
15,
38
połączone wyjście audio
(słuchawkowe)/wejście audio
(mikrofonowe), położenie
5
Port HDMI
podłączanie
22
położenie
5
Port USB SuperSpeed, położenie
4
port USB Type-C, podłączanie
24
port USB typu C, położenie
5
porty
HDMI
5, 22
Napęd SuperSpeed USB
4
USB typu C
5, 24
poziom naładowania baterii
33
program Defragmentator dysków
36
program Oczyszczanie dysku
36
przesyłanie danych
23
przesył danych
23
przycisk czynności zatrzymania
13
przyciski
lewy przycisk płytki dotykowej
TouchPad
8
prawy przycisk płytki dotykowej
TouchPad
8
zasilanie
10
przyciski płytki dotykowej TouchPad
położenie
8
przycisk komunikacji
bezprzewodowej
16
przycisk zasilania, położenie
10
przywracanie
53
punkt przywracania systemu,
tworzenie
53
S
sieć bezprzewodowa,
zabezpieczanie
43
sieć bezprzewodowa (WLAN)
łączenie z publiczną siecią
WLAN
17
łączenie z siecią WLAN
przedsiębiorstwa
17
podłączanie
17
zasięg
17
sieć przewodowa (LAN)
19
skróty klawiaturowe, używanie
12
słuchawki, podłączanie
20
sprzęt, wyświetlanie listy
elementów
3
standardy i ustawodawstwo,
ułatwienia dostępu
61
Standardy ułatwień dostępu w Sekcji
508
61, 62
stan uśpienia
inicjowanie
30
opuszczanie
30
system nie odpowiada
31
Ś
środowisko pracy
57
T
technologie ułatwień dostępu
cel
59
wyszukiwanie
60
transport komputera
38
tryb samolotowy
16
tryby uśpienia i hibernacji,
inicjowanie
30
U
ułatwienia dostępu
59
ułatwienia dostępu wymagają
oceny
60
urządzenia o wysokiej rozdzielczości,
podłączanie
22, 23
urządzenie Bluetooth
16, 18
Urządzenie HP jako usługa (HP
Daas)
43
urządzenie WLAN
15
urządzenie WWAN
17
ustawienia dźwięku, korzystanie
21
Ustawienia funkcji Remote HP PC
Hardware Diagnostics UEFI
dostosowanie
52
korzystanie
51
ustawienia zasilania, korzystanie
32
W
wideo
Port HDMI
22
USB typu C
24
wyświetlacze bezprzewodowe
23
wideo, korzystanie
21
Windows
kopia zapasowa
53
nośnik odzyskiwania danych
53
punkt przywracania systemu
53
Windows Hello
20
korzystanie
42
wskaźnik caps lock, położenie
9
wskaźniki
caps lock
9
kamera
6
napęd
5
68
Indeks
Sample