HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 8 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 81
Podłączanie zestawów słuchawkowych
...........................................................................................
21
Korzystanie z ustawień dźwięku
.......................................................................................................
21
Korzystanie z wideo
.............................................................................................................................................
21
Podłączanie urządzeń wideo przy użyciu kabla HDMI (tylko wybrane produkty)
...........................
22
.RQƬJXUDFMD
dźwięku HDMI
............................................................................................
22
Wykrywanie bezprzewodowych wyświetlaczy zgodnych ze standardem Miracast
i nawiązywanie połączenia z nimi (tylko wybrane produkty)
...........................................................
23
Przesyłanie danych
..............................................................................................................................................
23
Podłączanie urządzeń do portu USB Type-C (tylko wybrane produkty)
..........................................
24
5
Nawigacja po ekranie
...................................................................................................................................
25
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie dotykowym
......................................................
25
Naciskanie
.........................................................................................................................................
25
Zbliżanie/rozsuwanie dwóch palców w celu zmiany powiększenia
.................................................
26
Przesunięcie dwoma palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej
Precision TouchPad)
..........................................................................................................................
26
Naciśnięcie dwoma palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej Precision
TouchPad)
..........................................................................................................................................
26
Naciśnięcie trzema palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej Precision
TouchPad)
..........................................................................................................................................
27
Naciśnięcie czterema palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej
Precision TouchPad)
..........................................................................................................................
27
Przesunięcie trzema palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej
Precision TouchPad)
..........................................................................................................................
28
Przesunięcie czterema palcami (płytka dotykowa Precision TouchPad)
.........................................
28
Przesunięcie jednym palcem (ekran dotykowy)
...............................................................................
29
Korzystanie z opcjonalnej klawiatury lub myszy
................................................................................................
29
Korzystanie z klawiatury ekranowej (tylko wybrane modele)
...........................................................................
29
6
Zarządzanie zasilaniem
................................................................................................................................
30
Korzystanie z trybów uśpienia i hibernacji
..........................................................................................................
30
Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia
.........................................................................................
30
Inicjowanie i opuszczanie trybu hibernacji (tylko wybrane produkty)
.............................................
31
Wyłączanie komputera
........................................................................................................................................
31
Korzystanie z ikony zasilania i opcji zasilania
.....................................................................................................
32
Praca na zasilaniu z baterii
..................................................................................................................................
32
Korzystanie z funkcji HP Fast Charge (tylko wybrane produkty)
.....................................................
32
Wyświetlanie poziomu naładowania baterii
.....................................................................................
33
Wyszukiwanie informacji o baterii w programie HP Support Assistant (tylko wybrane
produkty)
...........................................................................................................................................
33
Oszczędzanie energii baterii
.............................................................................................................
33
viii
Sample