HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 79 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 81
hasła narzędzia Setup Utility (BIOS)
41
hasła systemu Windows
40
hibernacja
inicjowana, gdy poziom
naładowania jest krytyczny
34
inicjowanie
31
opuszczanie
31
HP 3D DriveGuard
36
HP Fast Charge
32
HP Mobile Broadband
numer IMEI
17
numer MEID
17
włączanie
17
HP Recovery Manager
rozwiązywanie problemów z
rozruchem
54
HP Touchpoint Manager
43
I
informacje o zgodności z przepisami
etykieta zgodności z przepisami
15
etykiety
FHUW\ƬNDWÎZ
urządzeń
bezprzewodowych
15
inicjowanie stanów uśpienia i
hibernacji
30
instalowanie
opcjonalna linka
zabezpieczająca
44
International Association of
Accessibility Professionals
59
K
kamera
korzystanie
20
położenie
6
klawiatura, numeryczna
zintegrowana
12
klawiatura i opcjonalna mysz
korzystanie
29
klawisz czynności
ƬOWUD
prywatności,
położenie
13
klawisz czynności następnego
utworu
13
klawisz czynności odtwarzania
13
klawisz czynności pauzy
13
klawisz czynności przełączania
wyświetlania obrazu
13
klawisz czynności Uzyskaj pomoc w
systemie Windows 10
13
klawisz czynności wyciszania
głośności
14
klawisze
czynności
12
esc
12
fn
12
num lock
12
tryb samolotowy
14
Windows
12
klawisze czynności
ƬOWU
prywatności
13
głośność głośników
13
jasność obrazu
13
korzystanie
12
następna ścieżka
13
odtwórz
13
pauza
13
podświetlenie klawiatury
13
położenie
12
pomoc
13
przełączanie trybu wyświetlania
obrazu
13
tryb samolotowy
14
wyciszanie
14
zatrzymaj
13
klawisze czynności głośności
głośników
13
klawisze czynności zmiany jasności
obrazu
13
klawisz esc, położenie
12
klawisz
ƬOWUD
prywatności
13
klawisz fn, położenie
12
klawisz funkcyjny podświetlenia
klawiatury
13
klawisz systemu Windows,
położenie
12
klawisz trybu samolotowego
14, 16
kolejność rozruchu, zmiana
54
konserwacja
37
aktualizowanie programów i
sterowników
37
Defragmentator dysków
36
Oczyszczanie dysku
36
kopia zapasowa danych i aplikacji
43
kopie zapasowe
53
kopie zapasowe, tworzenie
53
korzystanie z haseł
40
korzystanie z ikony zasilania
32
korzystanie z klawiatury i opcjonalnej
myszy
29
korzystanie z płytki dotykowej
TouchPad
25
krytyczny poziom naładowania
baterii
34
L
linka zabezpieczająca, mocowanie
44
Ł
łączenie z publiczną siecią WLAN
17
łączenie z siecią LAN
19
łączenie z siecią WLAN
17
łączenie z siecią WLAN
przedsiębiorstwa
17
M
mikrofony wewnętrzne, położenie
6
Miracast
23
mobilne połączenie szerokopasmowe
numer IMEI
17
numer MEID
17
włączanie
17
N
najlepsze praktyki
1
narzędzia systemu Windows,
używanie
53
Narzędzie HP PC Hardware
Diagnostics (Diagnostyka sprzętu)
dla systemu Windows
instalowanie
49
pobieranie
49
Narzędzie HP PC Hardware
Diagnostics dla systemu Windows
korzystanie
48
Narzędzie HP PC Hardware
Diagnostics UEFI (Diagnostyka
sprzętu)
korzystanie
50
pobieranie
50
uruchamianie
50
nazwa i numer produktu, komputer
15
niski poziom naładowania baterii
33
nośnik HP Recovery
odzyskiwanie
54
Indeks
67
Sample