HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 78 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 81
Indeks
A
aktualizacje oprogramowania,
instalacja
43
aktualizowanie programów i
sterowników
37
anteny WLAN, położenie
6
audio
20
głośniki
20
HDMI audio
22
regulowanie głośności
13
słuchawki
20, 21
ustawienia dźwięku
21
B
bateria
fabrycznie zaplombowana
34
niskie poziomy naładowania
baterii
33
oszczędzanie energii
33
rozładowanie
33
rozwiązywanie problemu niskiego
poziomu naładowania baterii
34
wyszukiwanie informacji
33
bateria, wyszukiwanie informacji
33
bateria fabrycznie zaplombowana
34
BIOS
aktualizowanie
45
określanie wersji
45
pobieranie uaktualnienia
46
uruchamianie narzędzia Setup
Utility
45
C
czyszczenie komputera
37
czytnik linii papilarnych, położenie
11
E
elementy
lewa strona
5
obszar klawiatury
8
prawa strona
4
spód
14
wyświetlacz
6
elementy na spodzie
14
elementy sterujące komunikacją
bezprzewodową
przycisk
16
system operacyjny
16
elementy sterujące systemu
operacyjnego
16
elementy wyświetlacza
6
elementy z lewej strony
5
elementy z prawej strony
4
etykieta
FHUW\ƬNDWX
urządzenia
bezprzewodowego
15
etykieta urządzenia Bluetooth
15
etykieta urządzenia WLAN
15
etykiety
Bluetooth
15
FHUW\ƬNDW
urządzenia
bezprzewodowego
15
numer seryjny
15
serwis
14
WLAN
15
zgodność z przepisami
15
etykiety serwisowe, położenie
14
G
gest dotknięcia czterema palcami
płytki dotykowej TouchPad
27
gest naciskania na płytce dotykowej
TouchPad i ekranie dotykowym
25
gest naciśnięcia dwoma palcami na
płytce dotykowej TouchPad
26
gest naciśnięcia trzema palcami na
płytce dotykowej TouchPad
27
gest przesunięcia dwoma palcami na
płytce dotykowej TouchPad
26
gest przesunięcia jednym palcem na
ekranie dotykowym
29
gest przesunięcia trzema palcami na
płytce dotykowej TouchPad
28
gesty na ekranie dotykowym
przesunięcie jednym palcem
29
gesty na płytce dotykowej Precision
TouchPad
dotknięcie czterema palcami
27
naciśnięcie dwoma palcami
26
naciśnięcie trzema palcami
27
przesunięcie dwoma palcami
26
przesunięcie trzema palcami
28
gesty na płytce dotykowej TouchPad
dotknięcie czterema palcami
27
naciśnięcie dwoma palcami
26
naciśnięcie trzema palcami
27
przesunięcie dwoma palcami
26
przesunięcie trzema palcami
28
gesty na płytce dotykowej TouchPad i
ekranie dotykowym
naciskanie
25
zbliżanie/rozsuwanie dwóch
palców w celu zmiany
powiększenia
26
gest zbliżania/rozsuwania dwóch
palców w celu zmiany powiększenia
na płytce dotykowej TouchPad i
ekranie dotykowym
26
głos.
Patrz
audio
głośniki
podłączanie
20
położenie
10
głośność
regulowanie
13
wyciszanie
14
gniazda
czytnik kart pamięci
4
RJ-45 (sieciowe)
5
sieciowe
5
wyjście audio (słuchawkowe)/
wejście audio (mikrofonowe)
5
gniazdo RJ-45 (sieciowe),
położenie
5
gniazdo sieciowe, położenie
5
GPS
18
H
hasła
Setup Utility (BIOS)
41
Windows
40
66
Indeks
Sample