HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 76 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 81
Włoskie ustawodawstwo dotyczące ułatwień dostępu
W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
Przydatne zasoby i łącza dotyczące ułatwień dostępu
Następujące organizacje mogą stanowić dobre źródło zasobów o ograniczeniach związanych z
niepełnosprawnością i podeszłym wiekiem.
UWAGA:
Nie jest to wyczerpująca lista. Poniższe organizacje podano wyłącznie w celach informacyjnych.
Firma HP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje lub kontakty, na które można
QDWUDƬâ
w
Internecie. Obecność na tej liście nie oznacza udzielenia poparcia przez
ƬUPô
HP.
Organizacje
American Association of People with Disabilities (AAPD)
The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
Hearing Loss Association of America (HLAA)
Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
Lighthouse International
National Association of the Deaf
National Federation of the Blind
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
Instytucje edukacyjne
California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
University of Wisconsin — Madison, Trace Center
University of Minnesota computer accommodations program
Inne zasoby dotyczące niepełnosprawności
ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
Business & Disability network
EnableMart
European Disability Forum
Job Accommodation Network
Microsoft Enable
U.S. Department of Justice - A Guide to disability rights Laws
64
Rozdział 14
Ułatwienia dostępu
Sample