HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 73 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 81
Dodatkowe informacje o funkcjach ułatwień dostępu w produktach
ƬUP\
HP można znaleźć na stronie
Kontakt z pomocą techniczną
na stronie
65
.
Dodatkowe łącza do zewnętrznych partnerów i dostawców, którzy mogą udzielić dalszych informacji:
Informacje o ułatwieniach dostępu w produktach
ƬUP\
Microsoft (Windows 7, Windows 8, Windows 10,
Microsoft
2ƫLFH´
Informacje o ułatwieniach dostępu w produktach
ƬUP\
Google (Android, Chrome, aplikacje Google)
Technologie ułatwień dostępu posortowane według rodzaju niepełnosprawności
Technologie ułatwień dostępu posortowane według typu produktu
Dostawcy technologii ułatwień dostępu wraz z opisem produktów
Assistive Technology Industry Association (ATIA)
Standardy i ustawodawstwo
Standardy
Sekcja 508 standardu FAR (Federal Acquisition Regulation) została utworzona przez US Access Board w celu
określenia dostępu do technologii informatycznych i komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami
Ƭ]\F]Q\PL²
sensorycznymi lub psychicznymi. Standardy opisują kryteria techniczne dla poszczególnych
typów technologii, jak również wymagania dotyczące wydajności, skupiając się na funkcjonalności
opisywanych produktów. Konkretne kryteria dotyczą aplikacji oraz systemów operacyjnych, informacji i
aplikacji internetowych, komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych, produktów wideo i multimedialnych
oraz produktów zamkniętych stanowiących całość.
Mandat 376 — EN 301 549
Standard EN 301 549 został utworzony przez Unię Europejską na podstawie Mandatu 376 i dotyczy zestawu
narzędziowego online do zamówień publicznych produktów informacyjno-komunikacyjnych. Standard
umożliwia określenie wymagań dotyczących produktów i usług informacyjno-komunikacyjnych, wraz z
opisem procedur testowych i metodologii oceny dla każdego wymagania dotyczącego ułatwień dostępu.
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
Dokumenty zawarte w Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), będące efektem działalności grupy iWeb
Accessibility Initiative (WAI) powstałej w ramach W3C, służą pomocą projektantom i deweloperom tworzącym
witryny bardziej odpowiadające potrzebom osób niepełnosprawnych lub podlegających ograniczeniom
związanym z wiekiem. Dokumenty WCAG dotyczą ułatwień dostępu dla szerokiego zakresu zawartości (tekst,
obrazy, audio i wideo) oraz aplikacji sieci Web. Dokumenty WEB podlegają precyzyjnym testom, są łatwe do
zrozumienia i pozostawiają deweloperom miejsce na innowacje. Standard WCAG 2.0 został również
zatwierdzony jako
ISO IEC 40500:2012.
Standard WCAG zwraca szczególną uwagę na bariery dostępu do sieci Web napotykane przez osoby z
niesprawnościami wzroku, słuchu,
Ƭ]\F]Q\PL²
psychicznymi i neurologicznymi oraz przez korzystające z sieci
Web osoby starsze, które potrzebują ułatwień dostępu. Standard WCAG 2.0 zawiera charakterystyki
dostępnej zawartości:
Dostrzegalność
(na przykład przedstawienie rozwiązań alternatywnych, tekst zamiast obrazów,
podpisy zamiast audio, dostosowanie prezentacji lub kontrast kolorów)
Dostępność
(biorąc pod uwagę dostęp z klawiatury, kontrast kolorów, czas wprowadzania danych
wejściowych, unikanie wywoływania ataków choroby oraz nawigację)
Standardy i ustawodawstwo
61
Sample