HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 72 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 81
rozwoju osobistym i zawodowym oraz umożliwienie organizacjom integracji ułatwień dostępu z ich
produktami i infrastrukturą.
Firma HP jest członkiem-założycielem, gdyż naszym celem jest współpraca z innymi organizacjami w
działaniach na rzecz rozwoju ułatwień dostępu. Nasze zaangażowanie służy realizacji celów
ƬUP\¶
projektowaniu, wytwarzaniu i sprzedaży produktów oraz usług, które mogą być efektywnie wykorzystywane
przez osoby niepełnosprawne.
IAPP pomaga w rozwoju osób zajmujących się tą tematyką dzięki nawiązywaniu kontaktów przez
pracowników, studentów i organizacje, co ułatwia wzajemne przekazywanie wiedzy. Jeśli chcesz dowiedzieć
się więcej, przejdź na stronę
i przyłącz się do naszej wspólnoty,
zamów biuletyny informacyjne i dowiedz się więcej o możliwościach uzyskania członkostwa.
Wyszukiwanie najlepszej technologii ułatwień dostępu
Każdy człowiek, w tym osoby niepełnosprawne lub w starszym wieku, powinien mieć możliwość
komunikowania się, wyrażania swoich opinii i łączenia się ze światem przy użyciu technologii. Firma HP dąży
do zwiększenia świadomości kwestii związanych z ułatwieniami dostępu zarówno wewnątrz
ƬUP\²
jak i wśród
naszych klientów oraz partnerów. Niezależnie od tego, czy są to łatwo czytelne duże czcionki, rozpoznawanie
głosu niewymagające użycia rąk czy też inna technologia ułatwień dostępu w konkretnej sytuacji, szeroka
paleta takich technologii sprawia, że produkty
ƬUP\
HP są łatwiejsze w użyciu. Jak dokonać wyboru?
Ocena własnych potrzeb
Technologia może uwolnić Twój potencjał. Technologie ułatwień dostępu usuwają bariery i dają niezależność
— w domu, w pracy i w społeczeństwie. Technologie ułatwień dostępu (AT) pomagają zwiększyć, utrzymać i
poprawić możliwości funkcjonalne technologii elektronicznych i IT.
Użytkownik może wybierać spośród wielu produktów z ułatwieniami dostępu. Twoja ocena technologii
ułatwień dostępu powinna umożliwić Ci ocenę wielu produktów, odpowiedzieć na pytania i ułatwić wybór
najlepszego rozwiązania. Dowiesz się, że osoby zajmujące się zawodowo oceną technologii ułatwień dostępu
pochodzą z rozmaitych środowisk. Są wśród nich
FHUW\ƬNRZDQL
Ƭ]MRWHUDSHXFL²
specjaliści od terapii
zajęciowej, zaburzeń mowy i znawcy wielu innych dziedzin. Inne osoby, nieposiadające
FHUW\ƬNDWÎZ
ani
licencji, również mogą dostarczyć przydatnych ocen. Będzie można zapytać o ich doświadczenie, wiedzę i
opłaty, aby określić, czy spełniają Twoje wymagania.
Dostępność produktów
ƬUP\
HP
Poniższe łącza zawierają informacje na temat funkcji i technologii ułatwień dostępu w różnych produktach
ƬUP\
HP, jeśli ma to zastosowanie. Zasoby te pomogą w wyborze konkretnych funkcji technologii ułatwień
dostępu oraz produktów najbardziej przydatnych w Twojej sytuacji.
HP Elite x3 — opcje ułatwień dostępu (Windows 10 Mobile)
Komputery HP — opcje ułatwień dostępu systemu Windows 7
Komputery HP — opcje ułatwień dostępu systemu Windows 8
Komputery HP — opcje ułatwień dostępu systemu Windows 10
Tablety HP Slate 7 — włączanie funkcji ułatwień dostępu w tablecie HP (Android 4.1/Jelly Bean)
Komputery HP SlateBook — włączanie funkcji ułatwień dostępu (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)
Komputery HP Chromebook — włączanie funkcji ułatwień dostępu w komputerze HP Chromebook lub
Chromebox (Chrome OS)
Sklep HP — urządzenia peryferyjne dla produktów
ƬUP\
HP
60
Rozdział 14
Ułatwienia dostępu
Sample