HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 71 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 81
14
Ułatwienia dostępu
Ułatwienia dostępu
Celem
ƬUP\
HP jest promocja różnorodności, walka z wykluczeniem oraz wplecenie pracy i życia naszych
pracowników w działalność
ƬUP\³
Oto kilka przykładów wykorzystywania różnic do utworzenia środowiska
przyjaznego dla wszystkich, którego celem jest udostępnianie ludziom na całym świecie potęgi technologii.
Znajdowanie potrzebnych narzędzi
Technologia może wydobyć Twój potencjał. Technologie ułatwień dostępu usuwają bariery i dają niezależność
— w domu, w pracy i w społeczeństwie. Technologie ułatwień dostępu pomagają zwiększyć, utrzymać i
poprawić możliwości funkcjonalne technologii elektronicznych i IT. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Wyszukiwanie najlepszej technologii ułatwień dostępu
na stronie
60
.
Nasze zaangażowanie
Firma HP angażuje się w dostarczanie produktów i usług dostępnych dla osób niepełnosprawnych.
Zaangażowanie służy naszym celom: zwiększeniu różnorodności oraz udostępnieniu wszystkim korzyści,
jakie daje technologia.
Firma HP projektuje, wytwarza oraz sprzedaje produkty i usługi dostępne dla wszystkich, w tym również dla
osób niepełnosprawnych, które mogą z nich korzystać niezależnie lub z pomocą urządzeń pomocniczych.
Aby to osiągnąć, nasze zasady ułatwień dostępu obejmują siedem głównych celów, będących dla naszej
ƬUP\
drogowskazem przy wykonywaniu zadań. Oczekujemy, że wszyscy menedżerowie i pracownicy
ƬUP\
HP będą
popierać i wdrażać niniejsze cele, w zależności od zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków:
Rozwój świadomości problemów związanych z dostępnością w ramach
ƬUP\
oraz szkolenie
pracowników zapoznające ich z projektowaniem, wytwarzaniem i sprzedażą produktów oraz usług
dostępnych dla wszystkich.
Przygotowanie zaleceń dotyczących dostępności produktów i usług oraz utrzymywanie zespołów
odpowiedzialnych za ich wdrażanie, gdy jest to uzasadnione ze względów konkurencyjnych,
technicznych i ekonomicznych.
Zaangażowanie osób niepełnosprawnych w proces przygotowywania zaleceń dotyczących dostępności,
a także w projektowanie i testowanie produktów oraz usług.
Udokumentowanie funkcji ułatwień dostępu oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności w
przystępnej formie naszych produktów i usług.
Nawiązanie kontaktu z czołowymi dostawcami technologii i rozwiązań związanych z ułatwieniami
dostępu.
Prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych badań oraz prac rozwijających technologie ułatwień
dostępu, mające zastosowanie w naszych produktach i usługach.
Pomoc i wkład w przygotowywanie standardów przemysłowych i zaleceń dotyczących dostępności.
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
IAAP jest organizacją
QRQ±SURƬW²
mającą na celu promowanie rozwoju osób zajmujących się zawodowo
ułatwieniami dostępu dzięki spotkaniom, kształceniu i
FHUW\ƬNDFML³
Jej celem jest pomoc specjalistom w
Ułatwienia dostępu
59
Sample