HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 70 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 81
13
Wyładowania elektrostatyczne
Wyładowanie elektrostatyczne polega na uwolnieniu ładunków elektrostatycznych w chwili zetknięcia się
dwóch obiektów — dzieje się tak na przykład, gdy po przejściu przez dywan dotknie się metalowej gałki
drzwi.
Wyładowanie ładunków elektrostatycznych z palców lub innych przewodników elektrostatycznych może
spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.
WAŻNE:
Aby zapobiec uszkodzeniu komputera i napędu oraz utracie danych, należy stosować następujące
środki ostrożności:
Jeśli instrukcje usuwania lub instalacji zalecają odłączenie komputera, należy najpierw upewnić się, że
jest on prawidłowo uziemiony.
Należy przechowywać elementy w opakowaniach zabezpieczonych elektrostatycznie do chwili, gdy
gotowe jest wszystko, co potrzebne do ich zainstalowania.
Należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektrycznych. Należy zredukować obsługę
elementów elektronicznych do minimum.
Należy używać narzędzi niemagnetycznych.
Przed dotknięciem elementów należy odprowadzić ładunki elektrostatyczne, dotykając niemalowanej
powierzchni metalowej.
Po wyjęciu elementu z komputera należy go umieścić w opakowaniu zabezpieczonym przed
wyładowaniami elektrostatycznymi.
58
Rozdział 13
Wyładowania elektrostatyczne
Sample