HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 68 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 81
12
Dane techniczne
Zasilanie
Informacje dotyczące zasilania zawarte w tej części mogą być przydatne w przypadku podróży zagranicznych.
Komputer jest zasilany prądem stałym, który może być dostarczany ze źródła prądu przemiennego lub
stałego. Zasilacz prądu przemiennego musi działać w zakresie 100–240 V, 50–60 Hz. Choć komputer może
być zasilany z samodzielnego źródła prądu stałego, powinien być zasilany tylko za pomocą zasilacza prądu
przemiennego lub źródła prądu stałego dostarczonego i zatwierdzonego przez
ƬUPô
HP do użytku z tym
komputerem.
Komputer może być zasilany prądem stałym o następujących parametrach. Robocze napięcie i prąd zależą od
platformy. Napięcie robocze i prąd roboczy komputera są podane na etykiecie zgodności z przepisami.
Tabela 12-1
6SHF\ƬNDFMD
zasilania prądem stałym
Zasilanie
Wartość znamionowa
Napięcie robocze i prąd roboczy
5 V prądu stałego, 2 A / 12 V prądu stałego, 3 A / 15 V prądu stałego, 3 A — 45 W USB-C
5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 12 V prądu stałego, 3,75 A / 15 V prądu stałego,
3 A — 45 W USB-C
5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 10 V prądu stałego, 3,75 A / 12 V prądu stałego,
3,75 A / 15 V prądu stałego, 3 A / 20 V prądu stałego, 2,25 A — 45 W USB-C
5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 12 V prądu stałego, 5 A / 15 V prądu stałego,
4,33 A / 20 V prądu stałego, 3,25 A — 65 W USB-C
5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 10 V prądu stałego, 5 A / 12 V prądu stałego, 5 A /
15 V prądu stałego, 4,33 A / 20 V prądu stałego, 3,25 A — 65 W USB-C
5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 10 V prądu stałego, 5 A / 12 V prądu stałego, 5 A /
15 V prądu stałego, 5 A / 20 V prądu stałego, 4,5 A — 90 W USB-C
19,5 V prądu stałego przy 2,31 A — 45 W
19,5 V prądu stałego przy 3,33 A — 65 W
19,5 V prądu stałego przy 4,62 A — 90 W
19,5 V prądu stałego przy 6,15 A — 120 W
19,5 V prądu stałego przy 6,9 A — 135 W
19,5 V prądu stałego przy 7,70 A — 150 W
19,5 V prądu stałego przy 10,3 A — 200 W
19,5 V prądu stałego przy 11,8 A — 230 W
19,5 V prądu stałego przy 16,92 A — 330 W
Wtyczka prądu stałego
zewnętrznego zasilacza HP (tylko
wybrane produkty)
56
Rozdział 12
Dane techniczne
Sample