HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 67 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 81
1.
Włóż nośnik HP Recovery.
2.
Wejdź do menu
Uruchamiania
systemu.
W przypadku komputerów lub tabletów z podłączoną klawiaturą:
Włącz lub ponownie uruchom komputer lub tablet, szybko naciśnij klawisz
esc
, a następnie naciśnij
klawisz
f9
, aby wyświetlić opcje rozruchu.
W przypadku tabletów bez klawiatury:
Włącz lub uruchom ponownie tablet, szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności,
a następnie wybierz klawisz
f9
,
— lub —
Włącz lub uruchom ponownie tablet, szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności,
a następnie wybierz klawisz
f9
.
3.
Wybierz napęd optyczny lub napęd
ƮDVK
USB, z którego chcesz uruchomić komputer, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Przywracanie i odzyskiwanie danych
55
Sample