HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 66 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 81
Używanie narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool do tworzenia nośnika
odzyskiwania danych (tylko wybrane produkty)
Można użyć narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool, aby utworzyć nośnik HP Recovery na rozruchowym
napędzie
ƮDVK
USB.
Aby pobrać narzędzie:
Przejdź do witryny Microsoft Store i wyszukaj HP Cloud Recovery.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę
support
, wyszukaj HP Cloud Recovery, a
następnie wybierz „Komputery HP – korzystanie z narzędzia do odzyskiwania Cloud Recovery (Windows 10,
7)”.
UWAGA:
Jeśli nie można samodzielnie utworzyć nośnika odzyskiwania danych, skontaktuj się z pomocą
techniczną w celu uzyskania pomocy przy uzyskiwaniu dysków do odzyskiwania. Przejdź na stronę
support
, wybierz odpowiedni kraj/region i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Przywracanie i odzyskiwanie danych
Przywracanie, resetowanie i odświeżanie za pomocą narzędzi systemu Windows
System Windows oferuje kilka opcji przywracania danych, resetowania oraz odświeżania komputera.
Odpowiednie instrukcje można znaleźć w części
Używanie narzędzi systemu Windows
na stronie
53
.
Odzyskiwanie z nośników HP Recovery
Nośnik odzyskiwania danych HP może posłużyć do odzyskania oryginalnego systemu operacyjnego i
zainstalowanych fabrycznie programów. W wybranych produktach można go utworzyć na rozruchowym
napędzie
ƮDVK
USB za pomocą narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool. Odpowiednie instrukcje można
znaleźć w części
Używanie narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool do tworzenia nośnika odzyskiwania
danych (tylko wybrane produkty)
na stronie
54
.
UWAGA:
Jeśli nie można samodzielnie utworzyć nośnika odzyskiwania danych, skontaktuj się z pomocą
techniczną w celu uzyskania pomocy dotyczącej uzyskiwania dysków do odzyskiwania. Przejdź na stronę
support
, wybierz odpowiedni kraj/region i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Aby odzyskać system:
Włóż nośnik HP Recovery i uruchom ponownie komputer.
Zmiana kolejności rozruchu komputera
Jeżeli komputer nie uruchomi nośnika HP Recovery Manager, należy zmienić kolejność rozruchu komputera.
Jest to kolejność urządzeń na liście w systemie BIOS, według której komputer szuka informacji o rozruchu. Na
pierwszej pozycji można ustawić napęd optyczny lub napęd
ƮDVK
USB w zależności od lokalizacji nośnika HP
Recovery.
Aby zmienić kolejność rozruchu:
WAŻNE:
W przypadku tabletu z odłączaną klawiaturą przed wykonaniem tych czynności podłącz tablet do
klawiatury.
54
Rozdział 11
Tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i odzyskiwanie danych
Sample