HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 65 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 81
11
Tworzenie kopii zapasowych, przywracanie
i odzyskiwanie danych
Ten rozdział zawiera informacje na temat następujących procesów, będących standardowymi procedurami
dotyczącymi większości produktów:
Tworzenie kopii zapasowej danych osobistych
— do utworzenia kopii zapasowych informacji
osobistych można użyć narzędzi systemu Windows (patrz
Używanie narzędzi systemu Windows
na stronie
53
).
Tworzenie punktu przywracania
— do utworzenia punktu przywracania można użyć narzędzi systemu
Windows (patrz
Używanie narzędzi systemu Windows
na stronie
53
).
Tworzenie nośnika odzyskiwania danych
(tylko wybrane produkty) — do utworzenia nośnika
odzyskiwania danych można użyć narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool (tylko wybrane
produkty) (patrz
Używanie narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool do tworzenia nośnika
odzyskiwania danych (tylko wybrane produkty)
na stronie
54
).
Przywracanie i odzyskiwanie danych
— system Windows oferuje kilka opcji przywracania danych z
kopii zapasowej, odświeżania komputera oraz resetowania komputera do oryginalnego stanu (patrz
Używanie narzędzi systemu Windows
na stronie
53
).
WAŻNE:
Bateria tabletu musi być naładowana w co najmniej 70% przed rozpoczęciem wykonywania
procedur odzyskiwania na tablecie.
WAŻNE:
W przypadku tabletu z odłączaną klawiaturą przed rozpoczęciem procesu odzyskiwania podłącz
tablet do klawiatury.
Wykonywanie kopii zapasowej informacji i tworzenie nośnika
odzyskiwania danych
Używanie narzędzi systemu Windows
WAŻNE:
Jedynie system Windows pozwala na tworzenie kopii zapasowych informacji osobistych. Aby
uniknąć utraty danych, zaplanuj regularne tworzenie kopii zapasowych.
Do wykonywania kopii zapasowych informacji osobistych oraz tworzenia punktów przywracania systemu i
nośnika odzyskiwania danych można użyć narzędzi systemu Windows.
UWAGA:
Jeśli dostępna pamięć masowa nie przekracza 32 GB, funkcja Przywracanie systemu
ƬUP\
Microsoft jest domyślnie wyłączona.
Więcej informacji oraz instrukcje postępowania można znaleźć w aplikacji Uzyskaj pomoc.
1.
Wybierz przycisk
Start
, a następnie wybierz aplikację
Uzyskaj pomoc
.
2.
Wprowadź zadanie, które chcesz wykonać.
UWAGA:
Do uzyskania dostępu do aplikacji Uzyskaj pomoc potrzebne jest połączenie z Internetem.
Wykonywanie kopii zapasowej informacji i tworzenie nośnika odzyskiwania danych
53
Sample