HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 64 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 81
Pobieranie narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI według nazwy lub numeru
produktu
UWAGA:
W przypadku niektórych produktów może być konieczne pobranie oprogramowania przy użyciu
nazwy lub numeru produktu.
Aby pobrać narzędzie Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI przy użyciu nazwy lub numeru produktu,
wykonaj następujące czynności:
1.
Przejdź na stronę
support
.
2.
Wybierz opcję
Get software and drivers
(Pobierz oprogramowanie i sterowniki), wybierz typ produktu,
wprowadź nazwę lub numer produktu w wyświetlonym polu wyszukiwania, wybierz swój komputer, a
następnie system operacyjny.
3.
W sekcji
Diagnostyka
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać i pobrać
żądaną wersję narzędzia
Zdalne UEFI
.
Dostosowywanie ustawień funkcji Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Funkcję Remote HP PC Hardware Diagnostics w programie Computer Setup
µ.RQƬJXUDFMD
komputera) (w
systemie BIOS) można dostosować do własnych potrzeb w następujący sposób:
Ustalić harmonogram wykonywania diagnostyki nienadzorowanej. Można również uruchomić
diagnostykę natychmiast, w trybie interaktywnym, wybierając opcję
Execute Remote HP PC Hardware
Diagnostics
(Wykonaj zdalną diagnostykę narzędziem HP PC Hardware Diagnostics).
Ustawić lokalizację do pobierania narzędzi diagnostycznych. Funkcja ta zapewnia dostęp do narzędzi z
poziomu witryny HP lub wstępnie
VNRQƬJXURZDQHJR
serwera. Do przeprowadzania diagnostyki zdalnej
komputer nie wymaga tradycyjnego urządzenia pamięci masowej (takiego jak dysk twardy czy napęd
ƮDVK
USB).
Ustawić lokalizację do przechowywania wyników testów. Można także określić nazwę użytkownika i
hasło na potrzeby przesyłania danych.
Wyświetlić informacje o stanie poprzednio uruchamianej diagnostyki.
Aby dostosować narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI, wykonaj następujące czynności:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz
f10
, aby uruchomić
program Computer Setup.
2.
Wybierz opcję
Advanced
(Zaawansowane), a następnie opcję
Settings
(Ustawienia).
3.
Dokonaj wyboru ustawień.
4.
Wybierz opcję
Main
(Główne), a następnie opcję
Save Changes and Exit
(Zapisz zmiany i wyjdź), aby
zapisać ustawienia.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
52
Rozdział 10
Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics
Sample