HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 63 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 81
Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI nie znajduje się we wstępnie zainstalowanym obrazie.
Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI nie znajduje się na partycji HP Tool.
Dysk twardy jest uszkodzony.
UWAGA:
Instrukcje dotyczące pobierania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI są dostępne wyłącznie
w języku angielskim. Aby pobrać i utworzyć środowisko wsparcia HP UEFI, należy skorzystać z komputera z
systemem Windows, ponieważ dostępne są wyłącznie pliki .exe.
Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Aby pobrać najnowsze narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd USB:
1.
Przejdź na stronę
go/techcenter/pcdiags
. Zostanie wyświetlona strona główna
narzędzia HP PC Diagnostics.
2.
Wybierz opcję
Pobierz HP Diagnostics UEFI
, a następnie kliknij przycisk
Uruchom
.
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI według nazwy lub numeru produktu
(dotyczy wybranych produktów)
UWAGA:
W przypadku niektórych produktów może być konieczne pobranie oprogramowania na napęd
ƮDVK
USB, posługując się nazwą lub numerem produktu.
Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI, posługując się nazwą lub numerem produktu
(dotyczy wybranych produktów) na napęd
ƮDVK
USB:
1.
Przejdź na stronę
support
.
2.
Wprowadź nazwę lub numer produktu, wybierz swój komputer, a następnie wybierz system operacyjny.
3.
W sekcji
Diagnostyka
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać i pobrać
żądaną wersję narzędzia Diagnostics UEFI.
Korzystanie z ustawień funkcji Remote HP PC Hardware
Diagnostics UEFI (dotyczy wybranych produktów)
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI jest funkcją oprogramowania układowego (BIOS), w ramach której
narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI jest pobierane na komputer. Przeprowadza ono diagnostykę
komputera, a następnie może przesłać wyniki na wstępnie
VNRQƬJXURZDQ\
serwer. Aby uzyskać więcej
informacji o funkcji Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, przejdź na stronę
go/
techcenter/pcdiags
, a następnie wybierz opcję
Uzyskaj więcej informacji
.
Pobieranie narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
UWAGA:
Narzędzie Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI jest także dostępne jako oprogramowanie
Softpaq, które można pobrać z serwera.
Pobieranie najnowszej wersji narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Aby pobrać najnowszą wersję narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, wykonaj następujące
czynności:
1.
Przejdź na stronę
go/techcenter/pcdiags
. Zostanie wyświetlona strona główna
narzędzia HP PC Diagnostics.
2.
Wybierz opcję
Pobierz Remote Diagnostics
, a następnie kliknij przycisk
Uruchom
.
Korzystanie z ustawień funkcji Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (dotyczy wybranych produktów)
51
Sample