HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 62 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 81
Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI
UWAGA:
W przypadku komputerów z systemem Windows 10 S należy użyć komputera z systemem
Windows i napędu
ƮDVK
USB, aby pobrać i utworzyć środowisko wsparcia HP UEFI, ponieważ dostarczane są
wyłącznie pliki .exe. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics
UEFI na napęd
ƮDVK
USB
na stronie
50
.
Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI
µ8QLƬHG
Extensible Firmware Interface) umożliwia
przeprowadzenie testów diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie działa
poza systemem operacyjnym, aby oddzielić awarie sprzętu od problemów, które mogą być spowodowane
przez system operacyjny lub inne składniki oprogramowania.
Jeśli uruchomienie systemu Windows na komputerze nie powiedzie się, narzędzie HP PC Hardware
Diagnostics UEFI umożliwi zdiagnozowanie problemów sprzętowych.
Gdy narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows wykrywa awarię, która wymaga wymiany
sprzętu, generowany jest 24-cyfrowy kod
LGHQW\ƬNDF\MQ\
awarii. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu
problemu:
Wybierz opcję
Uzyskaj pomoc
, a następnie za pomocą urządzenia przenośnego zeskanuj kod QR
wyświetlany na następnym ekranie. Wyświetlana jest strona działu obsługi klienta HP — centrum
serwisowego, na której automatycznie wypełniono pola
LGHQW\ƬNDWRUD
awarii i numeru produktu.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Skontaktuj się z pomocą techniczną i podaj kod
LGHQW\ƬNDF\MQ\
awarii.
UWAGA:
Aby rozpocząć diagnostykę na komputerze konwertowalnym, musi on być w trybie komputera
przenośnego i należy użyć dołączanej klawiatury.
UWAGA:
Jeżeli chcesz przerwać test diagnostyczny, naciśnij klawisz
esc
.
Uruchamianie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Diagnostyka sprzętu)
Aby uruchomić narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI, wykonaj następujące czynności:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer i szybko naciśnij klawisz
esc
.
2.
Naciśnij klawisz
f2
.
System BIOS wyszukuje narzędzia diagnostyczne w trzech miejscach, w następującej kolejności:
a.
Dołączony napęd
ƮDVK
USB
UWAGA:
Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd
ƮDVK
USB, zobacz
Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI
na stronie
51
.
b.
Dysk twardy
c.
BIOS
3.
Po otwarciu narzędzia diagnostycznego wybierz język, typ testu diagnostycznego, który chcesz
uruchomić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd
ƮDVK
USB
Pobranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd
ƮDVK
USB może być przydatne w
następujących sytuacjach:
50
Rozdział 10
Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics
Sample