HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 61 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 81
Wyświetlane jest łącze do
LGHQW\ƬNDWRUD
awarii. Wybierz łącze, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wyświetlany jest kod Quick Response (QR). Korzystając z urządzenia przenośnego, zeskanuj kod, a
następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wyświetlane są instrukcje dotyczące dzwonienia do działu pomocy technicznej. Postępuj zgodnie z tymi
instrukcjami.
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows
Instrukcje dotyczące pobierania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows są
dostępne wyłącznie w języku angielskim.
Należy użyć komputera z systemem Windows, aby pobrać narzędzie, ponieważ dostępne są wyłącznie
pliki .exe.
Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows
Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
1.
Przejdź na stronę
go/techcenter/pcdiags
. Zostanie wyświetlona strona główna
narzędzia HP PC Diagnostics.
2.
Wybierz
Download HP Diagnostics Windows
(Pobierz HP Diagnostics Windows), a nastepnie wybierz
lokalizacje w swoim komputerze lub dysk przenosny USB.
Narzędzie zostanie pobrane do wybranej lokalizacji.
Pobieranie narzędzia HP Hardware Diagnostics dla systemu Windows według nazwy lub numeru
produktu (dotyczy wybranych produktów)
UWAGA:
W przypadku niektórych produktów może być konieczne pobranie oprogramowania na napęd
ƮDVK
USB, posługując się nazwą lub numerem produktu.
Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows przy użyciu nazwy lub numeru
produktu, wykonaj następujące czynności:
1.
Przejdź na stronę
support
.
2.
Wybierz opcję
Get software and drivers
(Pobierz oprogramowanie i sterowniki), wybierz typ produktu, a
następnie wprowadź nazwę lub numer produktu w wyświetlonym polu wyszukiwania.
3.
W sekcji
Diagnostyka
wybierz
Pobierz
, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie
instrukcjami, aby wybrać wersję narzędzia diagnostycznego odpowiednią dla danego systemu Windows
i pobrać ją na komputer lub napęd
ƮDVK³
Narzędzie zostanie pobrane do wybranej lokalizacji.
Instalowanie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows
Aby zainstalować narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows, wykonaj następujące
czynności:
Przejdź do folderu na komputerze lub napędzie
ƮDVK
USB, w którym znajduje się pobrany plik .exe,
kliknij dwukrotnie plik .exe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows (tylko wybrane produkty)
49
Sample