HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 60 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 81
10
Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware
Diagnostics
Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla
systemu Windows (tylko wybrane produkty)
Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows to narzędzie systemu Windows, które pozwala
na przeprowadzenie testów diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie
działa w systemie operacyjnym Windows i diagnozuje awarie sprzętowe.
Jeśli narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows nie jest zainstalowane na komputerze,
należy najpierw pobrać je i zainstalować. Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu
Windows, patrz
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows
na stronie
49
.
Po zainstalowaniu narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows wykonaj następujące
czynności, aby uzyskać do niego dostęp z poziomu narzędzia Pomoc i obsługa techniczna HP lub HP Support
Assistant.
1.
Aby uzyskać dostęp do narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows z poziomu
narzędzia Pomoc i obsługa techniczna HP:
a.
Wybierz przycisk
Start
, a następnie wybierz opcję
Pomoc i obsługa techniczna HP
.
b.
Kliknij prawym przyciskiem myszy
HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows
, wybierz
opcję
Więcej
, a następnie wybierz opcję
Uruchom jako administrator
.
— lub —
Aby uzyskać dostęp do programu HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows z programu HP
Support Assistant:
a.
Wpisz wyrażenie
support
w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację
HP
Support Assistant
.
— lub —
Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
b.
Wybierz
Rozwiązywanie problemów i poprawki
.
c.
Wybierz opcję
Diagnostyka
, a następnie wybierz pozycję
HP PC Hardware Diagnostics dla
systemu Windows
.
2.
Po otwarciu narzędzia wybierz typ testu diagnostycznego, który chcesz uruchomić, a następnie postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA:
Jeżeli chcesz przerwać test diagnostyczny, naciśnij w dowolnym momencie przycisk
Anuluj
.
Gdy narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows wykrywa awarię, która wymaga wymiany
sprzętu, generowany jest 24-cyfrowy kod
LGHQW\ƬNDF\MQ\
awarii. Na ekranie wyświetlona jest jedna z
następujących opcji:
48
Rozdział 10
Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics
Sample