HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 59 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 81
Procedury instalacji systemu BIOS są różne. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na
ekranie po ukończeniu pobierania. Jeśli nie zostały wyświetlone żadne instrukcje, wykonaj następujące
czynności:
1.
Wpisz
eksplorator
w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję
Eksplorator
plików
.
2.
Wybierz oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle „Dysk lokalny (C:)”.
3.
Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder zawierający pobraną
aktualizację.
4.
Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe).
Rozpocznie się proces instalacji systemu BIOS.
5.
W celu ukończenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA:
Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany plik można
usunąć z dysku twardego.
Aktualizacja narzędzia Setup Utility (BIOS)
47
Sample