HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 57 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 81
9
Korzystanie z narzędzia Setup Utility (BIOS)
Narzędzie Setup Utility lub system BIOS (Basic Input/Output System) kontroluje komunikację między
wszystkimi urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi komputera (takimi jak napędy dysków, wyświetlacz,
klawiatura, mysz i drukarka). Narzędzie Setup Utility (BIOS) zawiera ustawienia dla rodzajów zainstalowanych
urządzeń peryferyjnych, sekwencji startowej i ilości zainstalowanej pamięci systemowej i rozszerzonej.
UWAGA:
Aby uruchomić narzędzie Setup Utility na komputerze konwertowalnym, musi być on w trybie
komputera przenośnego i należy użyć klawiatury podłączonej do komputera przenośnego.
Uruchamianie narzędzia Setup Utility (BIOS)
OSTROŻNIE:
Podczas wprowadzania zmian w narzędziu Setup Utility (BIOS) należy zachowywać szczególną
ostrożność. Błędy mogą uniemożliwić normalną pracę komputera.
Włącz lub uruchom ponownie komputer i szybko naciśnij klawisz
f10
.
— lub —
Włącz lub ponownie uruchom komputer, szybko naciśnij klawisz
esc
, a następnie naciśnij klawisz
f10
,
gdy wyświetlane jest menu Start.
Aktualizacja narzędzia Setup Utility (BIOS)
Zaktualizowane wersje narzędzia Setup Utility (BIOS) mogą być dostępne w witrynie internetowej HP.
Większość aktualizacji systemu BIOS dostępnych na stronie internetowej
ƬUP\
HP jest spakowana
w skompresowanych plikach o nazwie SoftPaq.
Niektóre pakiety do pobrania zawierają plik o nazwie Readme.txt, w którym znajdują się informacje dotyczące
instalowania oprogramowania oraz rozwiązywania związanych z nim problemów.
Sprawdzanie wersji BIOS
Aby ustalić, czy konieczna jest aktualizacja narzędzia Setup Utility (BIOS), należy najpierw określić wersję
systemu BIOS na komputerze.
Aby wyświetlić informację o wersji systemu BIOS (określanej też jako data pamięci ROM i BIOS systemu), użyj
jednej z poniższych opcji.
HP Support Assistant
1.
Wpisz
support
w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację
HP Support
Assistant
.
— lub —
Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Wybierz opcję
Mój komputer przenośny
, a następnie wybierz opcję
6SHF\ƬNDFMH
.
Setup Utility (BIOS)
Uruchamianie narzędzia Setup Utility (BIOS)
45
Sample