HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 56 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 81
Korzystanie z opcjonalnej linki zabezpieczającej (tylko wybrane
produkty)
Linka zabezpieczająca (zakupiona osobno) utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego
bezpieczeństwa. Aby podłączyć linkę zabezpieczającą do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami
producenta urządzenia.
44
Rozdział 8
Ochrona komputera i zawartych w nim informacji
Sample