HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 55 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 81
Dostępne są dwa rodzaje zapór:
Zapory oparte na hoście — oprogramowanie chroni jedynie komputer, na którym jest zainstalowane.
Zapory sieciowe — instalowane między modemem DSL lub kablowym użytkownika a siecią domową i
mające za zadanie ochronę wszystkich komputerów w sieci.
Gdy w systemie jest zainstalowana zapora, wszystkie wysyłane i odbierane dane są monitorowane i
sprawdzane według określonych przez użytkownika kryteriów bezpieczeństwa. Wszystkie dane, które nie
spełniają tych kryteriów, są blokowane.
Instalowanie aktualizacji oprogramowania
Oprogramowanie HP, system Windows i programy innych
ƬUP²
które są zainstalowane na komputerze należy
regularnie aktualizować w celu rozwiązywania problemów z bezpieczeństwem i podnoszenia wydajności
oprogramowania.
WAŻNE:
Firma Microsoft wysyła alerty dotyczące aktualizacji systemu Windows, które mogą obejmować
aktualizacje zabezpieczeń. Aby chronić komputer przed próbami naruszenia zabezpieczeń i wirusami
komputerowymi, należy instalować wszystkie aktualizacje
ƬUP\
Microsoft natychmiast po otrzymaniu alertu.
Aktualizacje te można zainstalować automatycznie.
Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia:
1.
Wybierz przycisk
Start
, a następnie kliknij kolejno opcje
Ustawienia
oraz
Aktualizacja i zabezpieczenia
.
2.
Wybierz opcję
Windows Update
, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3.
Aby zaplanować czas rozpoczęcia instalacji aktualizacji, wybierz
Opcje zaawansowane
, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z urządzenia HP jako usługi (tylko wybrane
produkty)
HP DaaS jest opartym na chmurze rozwiązaniem IT umożliwiającym
ƬUPRP
efektywne zarządzanie swoimi
zasobami oraz ich ochronę. Usługa HP DaaS chroni urządzenia przed złośliwymi programami i innymi
atakami, monitoruje stan urządzeń i pozwala skrócić czas poświęcany na rozwiązywanie problemów z
urządzeniami i z zabezpieczeniami. Oprogramowanie można szybko pobrać i zainstalować, co jest znacznie
bardziej ekonomicznym rozwiązaniem w porównaniu z tradycyjnymi metodami wdrożeń w siedzibie klienta.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
.
Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej
Podczas
NRQƬJXURZDQLD
sieci WLAN lub uzyskiwania dostępu do istniejącej sieci WLAN należy zawsze włączać
funkcje zabezpieczeń, które pozwolą chronić sieć przed nieautoryzowanym dostępem. Sieci bezprzewodowe
w miejscach publicznych (tzw. hotspoty), np. w kawiarniach i na lotniskach, często nie zapewniają żadnych
zabezpieczeń.
Tworzenie zapasowej kopii danych i aplikacji
Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe oprogramowania i danych, aby chronić je przed całkowitą utratą w
przypadku ataku wirusowego lub awarii oprogramowania bądź sprzętu.
Instalowanie aktualizacji oprogramowania
43
Sample