HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 54 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 81
UWAGA:
Jeśli do podświetlania wybranej pozycji używasz klawiszy strzałek, po dokonaniu wyboru naciśnij
klawisz
enter
.
Zmiany zostaną zastosowane po ponownym uruchomieniu komputera.
Korzystanie z funkcji Windows Hello (tylko wybrane modele)
W produktach wyposażonych w czytnik linii papilarnych lub kamerę z funkcją podczerwieni można w celu
zalogowania skorzystać z funkcji Windows Hello, przesuwając palcem po czytniku lub spoglądając w kamerę.
.RQƬJXUDFMD
funkcji Windows Hello:
1.
Wybierz przycisk
Start
, a następnie wybierz kolejno opcje
Ustawienia
,
Konta
oraz
Opcje logowania
.
2.
Aby dodać hasło, wybierz opcję
Dodaj
.
3.
Wybierz
Rozpoczęcie pracy
, a następnie wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje, aby zarejestrować
swoje linie papilarne lub
LGHQW\ƬNDWRU
twarzy i ustawić kod PIN.
UWAGA:
Długość kodu PIN nie jest ograniczona. Domyślne ustawienie to tylko cyfry. Aby wpisać znaki
alfabetyczne lub specjalnie, zaznacz pole wyboru
include letters and symbols
(użyj liter i symboli).
Korzystanie z oprogramowania ochrony internetowej
Korzystanie z komputera w celu wysyłania i odbierania poczty e-mail oraz uzyskiwania dostępu do sieci
lokalnej i Internetu naraża komputer na ataki wirusów komputerowych i inne zagrożenia. W celu ochrony
komputera w komputerze zainstalowana może być próbna wersja oprogramowania zabezpieczającego, które
zawiera pakiet antywirusowy oraz zaporę sieciową
ƬUHZDOO³
Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie
chroniło komputer przed nowo odkrywanymi wirusami i innymi zagrożeniami, należy je regularnie
aktualizować. Zaleca się aktualizację z wersji próbnej do wersji pełnej lub zakupienie innego wybranego
oprogramowania, aby zapewnić pełną ochronę komputera.
Korzystanie z oprogramowania antywirusowego
Wirusy komputerowe mogą zablokować programy, pakiety narzędziowe lub system operacyjny, a także
powodować ich nieprawidłowe działanie. Oprogramowanie antywirusowe może wykryć większość wirusów,
usunąć je i, w większości przypadków, naprawić spowodowane przez nie uszkodzenia.
Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie chroniło komputer przed nowo odkrywanymi wirusami,
należy je regularnie aktualizować.
Na komputerze może być preinstalowany program antywirusowy. Zaleca się używanie wybranego programu
antywirusowego, aby zapewnić pełną ochronę komputera.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wirusów komputerowych, wpisz
support
w polu wyszukiwania
paska zadań, a następnie wybierz aplikację
HP Support Assistant
.
— lub —
Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
Korzystanie z oprogramowania zapory
Zapory służą do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do systemu lub sieci. Funkcję zapory może
pełnić program zainstalowany na komputerze i/lub w sieci bądź rozwiązanie łączące sprzęt i
oprogramowanie.
42
Rozdział 8
Ochrona komputera i zawartych w nim informacji
Sample