HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 53 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 81
Tabela 8-1
Rodzaje haseł systemu Windows i ich funkcje (ciąg dalszy)
Hasło
Funkcja
UWAGA:
Hasła tego nie można użyć do uzyskania dostępu do
zawartości narzędzia Setup Utility (BIOS).
Ustawianie haseł narzędzia Setup Utility (BIOS)
Tabela 8-2
Rodzaje haseł BIOS i ich funkcje
Hasło
Funkcja
Hasło administratora
Należy je wprowadzać przy każdym uruchomieniu narzędzia
Setup Utility (BIOS).
Jeśli zapomnisz hasła administratora, nie będzie możliwe
uzyskanie dostępu do narzędzia Setup Utility (BIOS).
Hasło uruchomieniowe
Po ustawieniu hasła jego wprowadzanie jest konieczne przy
każdym włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera.
W przypadku zapomnienia hasła uruchomieniowego nie jest
możliwe włączenie komputera ani jego ponowne
uruchomienie.
Aby ustawić, zmienić lub usunąć hasło administratora lub hasło uruchomieniowe w narzędziu Setup Utility
(BIOS):
WAŻNE:
Podczas wprowadzania zmian w narzędziu Setup Utility (BIOS) należy zachowywać szczególną
ostrożność. Błędy mogą uniemożliwić normalną pracę komputera.
1.
Uruchom narzędzie Setup Utility (BIOS):
Komputery i tablety z klawiaturą:
Włącz lub ponownie uruchom komputer, szybko naciśnij klawisz
esc
, a następnie klawisz
f10
.
Tablety bez klawiatury:
1.
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk
zwiększania głośności.
— lub —
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk
zmniejszania głośności.
— lub —
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk
Windows.
2.
Naciśnij przycisk
f10
.
2.
Wybierz opcję
Security
(Zabezpieczenia) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Aby zapisać zmiany, wybierz opcję
Exit
(Wyjdź), wybierz opcję
Save Changes and Exit
(Zapisz zmiany i
zakończ), a następnie wybierz opcję
Yes
(Tak).
Korzystanie z haseł
41
Sample