HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 52 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 81
8
Ochrona komputera i zawartych w nim
informacji
Zabezpieczenia są niezbędne w celu ochrony poufności, integralności i dostępności przetwarzanych
informacji. Standardowe funkcje zabezpieczeń dostępne w systemie operacyjnym Windows, aplikacjach HP,
narzędziu Setup Utility (BIOS) oraz oprogramowaniu innych
ƬUP
umożliwiają ochronę komputera przed
różnorodnymi zagrożeniami, takimi jak wirusy czy robaki i inne rodzaje niebezpiecznego kodu.
UWAGA:
Niektóre z funkcji zabezpieczeń wymienionych w tym rozdziale mogą nie być dostępne w danym
komputerze.
Korzystanie z haseł
Hasło to grupa znaków wybrana do zabezpieczenia danych komputerowych i transakcji internetowych.
Istnieje kilka rodzajów haseł, które można ustawić. Przykładowo, przy pierwszej
NRQƬJXUDFML
komputera
pojawia się propozycja utworzenia hasła użytkownika, które zabezpiecza komputer. Dodatkowe hasła można
ustawić w systemie Windows lub narzędziu Setup Utility (BIOS)
ƬUP\
HP preinstalowanym na komputerze.
Tego samego hasła można używać zarówno dla funkcji programu Setup Utility (BIOS), jak i dla funkcji
zabezpieczeń systemu Windows.
Aby tworzyć i zapisywać hasła, skorzystaj z następujących wskazówek:
Aby zmniejszyć ryzyko utraty dostępu do komputera, należy zapisać wszystkie hasła i przechowywać je
w bezpiecznym miejscu z dala od komputera. Haseł nie należy zapisywać w pliku na komputerze.
Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program.
Hasła należy zmieniać co najmniej raz na 3 miesiące.
Idealne hasło jest długie, składa się z liter, znaków przestankowych, symboli i cyfr.
Przed wysłaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe poufnych plików oraz usunąć
te pliki z urządzenia, a także usunąć wszystkie ustawienia haseł.
Aby uzyskać więcej informacji na temat haseł systemu Windows (na przykład haseł wygaszacza ekranu):
Wpisz
support
w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację
HP Support
Assistant
.
— lub —
Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
Ustawianie haseł w systemie Windows
Tabela 8-1
Rodzaje haseł systemu Windows i ich funkcje
Hasło
Funkcja
Hasło użytkownika
Chroni dostęp do konta użytkownika systemu Windows.
Hasło administratora
Blokuje dostęp do zawartości komputera dostępnej dla
administratora.
40
Rozdział 8
Ochrona komputera i zawartych w nim informacji
Sample