HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 51 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 81
Podczas podróży samolotem należy zabrać komputer na pokład jako bagaż podręczny, a nie jako bagaż
transportowany oddzielnie.
OSTROŻNIE:
Należy unikać umieszczania napędów w pobliżu urządzeń wytwarzających pole
magnetyczne. Urządzenia zabezpieczające z polem magnetycznym to między innymi bramki na
lotniskach i ręczne czujniki. Stosowane na lotniskach taśmy transportowe i inne podobne urządzenia
bezpieczeństwa sprawdzające bagaż podręczny korzystają z promieni Roentgena, które są nieszkodliwe
dla napędów.
Jeśli planujesz używanie komputera podczas lotu, posłuchaj informacji przekazywanych przed odlotem
dotyczących tego, kiedy możesz używać sprzętu. Możliwość używania komputera podczas lotu zależy
od wewnętrznych przepisów poszczególnych linii lotniczych.
Jeżeli zaistnieje konieczność przesłania komputera lub napędu pocztą, należy włożyć go do
odpowiedniego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie napisem informującym
o konieczności delikatnego obchodzenia się z przesyłką: „OSTROŻNIE – DELIKATNE URZĄDZENIE”.
W niektórych środowiskach używanie urządzeń bezprzewodowych może podlegać ograniczeniom. Takie
ograniczenia mogą obowiązywać na pokładach samolotów, w szpitalach, w pobliżu materiałów
wybuchowych i w miejscach niebezpiecznych. W razie braku pewności co do możliwości używania
urządzenia bezprzewodowego w komputerze przed włączeniem komputera należy zapytać o
pozwolenie.
Przy podróżach zagranicznych należy uwzględnić poniższe wskazówki:
Zapoznać się z prawem celnym związanym z komputerami każdego z krajów i regionów, przez
które planujesz podróżować.
Należy sprawdzić wymagania dotyczące kabla zasilającego i adaptera w każdej z lokalizacji,
w której jest planowane korzystanie z komputera. Napięcie, częstotliwość i typy wtyczek mogą się
różnić.
OSTRZEŻENIE!
Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wywołania pożaru lub uszkodzenia
sprzętu nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia przeznaczonego do
urządzeń domowych.
Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu
39
Sample