HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 50 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 81
OSTRZEŻENIE!
W celu uniknięcia porażenia elektrycznego i uszkodzenia elementów komputera nie wolno
go czyścić, gdy jest włączony.
1.
Wyłącz komputer.
2.
Odłącz zasilanie sieciowe.
3.
Odłącz wszystkie zasilane urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE:
Nie należy stosować środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię komputera, gdyż
może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych podzespołów. Rozlanie się płynu na powierzchni
komputera grozi trwałym uszkodzeniem podzespołów wewnętrznych.
Czyszczenie wyświetlacza
Delikatnie przetrzyj wyświetlacz miękką, niepozostawiającą śladów szmatką, zwilżoną płynem do mycia szyb
niezawierającym alkoholu. Przed zamknięciem komputera sprawdź, czy wyświetlacz jest całkowicie
wysuszony.
Czyszczenie boków i pokrywy
Do czyszczenia boków i pokrywy należy używać miękkiej szmatki z
PLNURƬEU\
lub irchy, nasączonej jednym z
wymienionych wcześniej środków czyszczących. Można też użyć odpowiednich chusteczek jednorazowych.
UWAGA:
Pokrywę komputera należy czyścić ruchami kolistymi, aby skuteczniej usuwać kurz i
zanieczyszczenia.
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy (tylko wybrane produkty)
OSTRZEŻENIE!
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia elementów
wewnętrznych, do czyszczenia klawiatury nie należy używać odkurzacza. Odkurzacz może pozostawić na
powierzchni klawiatury kurz i inne zanieczyszczenia.
OSTROŻNIE:
Należy zwrócić uwagę, by płyn nie dostał się pomiędzy przyciski, gdyż może to spowodować
uszkodzenie wewnętrznych podzespołów.
Do czyszczenia płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy należy używać miękkiej szmatki z
PLNURƬEU\
lub irchy, nasączonej jednym z wymienionych wcześniej środków czyszczących.
Aby zapobiec zacinaniu się klawiszy oraz usunąć spod nich kurz i zanieczyszczenia, należy użyć puszki
ze sprężonym powietrzem, wyposażonej w długą i cienką końcówkę.
Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu
Jeśli musisz podróżować z komputerem lub go transportować, postępuj zgodnie z poniższymi poradami
dotyczącymi zabezpieczania sprzętu.
Przygotowanie komputera do podróży lub transportu:
Utwórz kopię zapasową danych na zewnętrznym dysku.
Wyjmij wszystkie dyski optyczne i nośniki zewnętrzne, takie jak karty pamięci.
Wyłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, a następnie odłącz je.
Wyłącz komputer.
Zabierz ze sobą kopię zapasową danych. Kopię zapasową i komputer należy przechowywać oddzielnie.
38
Rozdział 7
Konserwacja komputera
Sample