HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 48 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 81
7
Konserwacja komputera
Przeprowadzanie regularnej konserwacji komputera jest ważne, ponieważ pomaga utrzymać go w dobrym
stanie. W tym rozdziale wyjaśniono sposoby korzystania z narzędzi takich jak Defragmentator dysków i
Oczyszczanie dysku. Ponadto zawiera on instrukcje dotyczące aktualizacji programów i sterowników,
czynności wykonywanych przy czyszczeniu komputera oraz wskazówki dotyczące podróżowania z
komputerem bądź jego transportu.
Zwiększanie wydajności
Dzięki regularnej konserwacji oraz użyciu takich narzędzi jak Defragmentator dysków i Oczyszczanie dysku,
można poprawić wydajność komputera.
Korzystanie z programu Defragmentator dysków
Firma HP zaleca korzystanie z programu Defragmentator dysków do defragmentacji dysku twardego co
najmniej raz w miesiącu.
UWAGA:
Dyski półprzewodnikowe (SSD) nie wymagają uruchamiania Defragmentatora dysków.
Uruchamianie Defragmentatora dysków:
1.
Podłącz komputer do zasilania.
2.
Wpisz
defragmentuj
w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję
Defragmentacja i
optymalizacja dysków
.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Defragmentator dysków.
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku
Program Oczyszczanie dysku służy do przeszukiwania dysku twardego pod kątem niepotrzebnych plików,
które można bezpiecznie usunąć w celu zwolnienia miejsca i zwiększenia wydajności pracy komputera.
Aby uruchomić program Oczyszczanie dysku:
1.
Wpisz wyrażenie
dysk
w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję
Oczyszczanie
dysku
.
2.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z oprogramowania HP 3D DriveGuard (tylko wybrane produkty)
Funkcja HP 3D DriveGuard chroni dysk twardy, parkując głowice i wstrzymując obsługę żądań danych w
następujących sytuacjach:
Upuszczenie komputera.
Przenoszenie komputera z zamkniętym wyświetlaczem, gdy komputer jest uruchomiony i zasilany z
baterii.
Krótko po zajściu takich sytuacji mechanizm HP 3D DriveGuard przywraca normalne działanie dysku
twardego.
36
Rozdział 7
Konserwacja komputera
Sample