HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 47 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 81
W przypadku tego produktu nie ma możliwości łatwej wymiany baterii przez użytkownika. Wymiana baterii
przez użytkownika może spowodować unieważnienie gwarancji. Jeśli bateria zbyt szybko się rozładowuje,
należy skontaktować się z pomocą techniczną.
Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania
Informacje na temat podłączania zewnętrznego źródła zasilania znajdują się w arkuszu Instrukcja
NRQƬJXUDFML
dołączonym do komputera.
Komputer nie korzysta z zasilania bateryjnego, gdy jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania za
pośrednictwem zatwierdzonego zasilacza prądu przemiennego lub opcjonalnej stacji dokowania albo karty
rozszerzeń.
OSTRZEŻENIE!
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy
używać wyłącznie zasilacza prądu przemiennego, który został dostarczony wraz z komputerem, bądź
zasilacza zamiennego lub zgodnego dostarczonego przez HP.
OSTRZEŻENIE!
Baterii komputera nie należy ładować na pokładzie samolotu.
Komputer należy podłączać do zewnętrznego źródła zasilania prądem w następujących okolicznościach:
podczas ładowania lub kalibrowania baterii,
podczas instalowania lub aktualizowania oprogramowania systemowego,
podczas aktualizowania systemu BIOS,
podczas zapisywania informacji na dysku (tylko wybrane produkty),
podczas korzystania z aplikacji Defragmentator dysków na komputerach z wewnętrznymi dyskami
twardymi,
podczas tworzenia lub odzyskiwania kopii zapasowych.
Po podłączeniu komputera do zewnętrznego źródła zasilania:
rozpoczyna się ładowanie baterii,
jasność ekranu zwiększa się,
ikona zasilania
zmienia wygląd.
Po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania:
komputer przełącza się na zasilanie z baterii,
jasność ekranu jest automatycznie zmniejszana w celu oszczędzania baterii,
ikona zasilania
zmienia wygląd.
Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania
35
Sample