HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 46 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 81
Na ikonie zasilania
wyświetlane jest powiadomienie o niskim lub krytycznym poziomie
naładowania baterii.
UWAGA:
Dodatkowe informacje na temat ikony zasilania znajdują się w części
Korzystanie z ikony
zasilania i opcji zasilania
na stronie
32
.
W przypadku krytycznego poziomu naładowania baterii podejmowane są następujące działania:
Jeżeli wyłączono hibernację, a komputer jest włączony lub znajduje się w stanie uśpienia, komputer
pozostanie przez krótki czas w stanie uśpienia, a następnie zostanie wyłączony. Wszystkie niezapisane
dane zostaną utracone.
Jeżeli włączono hibernację, a komputer jest włączony lub znajduje się w stanie uśpienia, nastąpi
uruchomienie hibernacji.
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest
zewnętrzne źródło zasilania
Podłącz jedno z następujących urządzeń do komputera i zewnętrznego źródła zasilania:
zasilacz prądu przemiennego
opcjonalna stacja dokowania lub karta rozszerzeń
opcjonalny zasilacz zakupiony jako akcesorium w
ƬUPLH
HP
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie jest dostępne
żadne źródło zasilania
Zapisz pracę i wyłącz komputer.
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy komputer nie może
wyjść ze stanu hibernacji
1.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera i zewnętrznego źródła zasilania.
2.
Wyjdź ze stanu hibernacji, naciskając przycisk zasilania.
Bateria fabrycznie zaplombowana
W celu sprawdzenia stanu baterii i ustalenia, czy nie występuje problem z utrzymaniem jej ładunku, należy
uruchamiać Narzędzie Battery Check
ƬUP\
HP w aplikacji HP Support Assistant (tylko wybrane produkty).
1.
Wpisz wyrażenie
support
w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację
HP
Support Assistant
.
— lub —
Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Wybierz pozycję
Troubleshooting and
Ƭ[HV
(Rozwiązywanie problemów i poprawki), wybierz kartę
Diagnostics
(Diagnostyka), a następnie wybierz narzędzie
HP Battery Check
. Jeśli narzędzie HP Battery
Check wyświetli komunikat informujący o konieczności wymiany baterii, skontaktuj się z pomocą
techniczną.
34
Rozdział 6
Zarządzanie zasilaniem
Sample