HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 45 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 81
Gdy pozostały poziom naładowania baterii mieści się w zakresie od 0% do 50%, bateria będzie ładowana
do 50% pełnej pojemności w nie więcej niż 30 do 45 minut, w zależności od modelu komputera.
Gdy pozostały poziom naładowania baterii mieści się w zakresie od 0 do 90%, bateria będzie ładowana
do 90% pełnej pojemności w nie więcej niż 90 minut.
Aby użyć funkcji HP Fast Charge, wyłącz komputer, a następnie podłącz zasilacz prądu przemiennego do
komputera i zewnętrznego źródła zasilania.
Wyświetlanie poziomu naładowania baterii
Aby wyświetlić wartość procentową naładowania baterii, należy umieścić wskaźnik myszy nad ikoną
Zasilania
.
Wyszukiwanie informacji o baterii w programie HP Support Assistant (tylko
wybrane produkty)
Uzyskiwanie dostępu do informacji o baterii:
1.
Wpisz wyrażenie
support
w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację
HP
Support Assistant
.
— lub —
Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Wybierz pozycję
Troubleshooting and
Ƭ[HV
(Rozwiązywanie problemów i poprawki), wybierz kartę
Diagnostics
(Diagnostyka), a następnie wybierz narzędzie
HP Battery Check
. Jeśli narzędzie HP Battery
Check wyświetli komunikat informujący o konieczności wymiany baterii, skontaktuj się z pomocą
techniczną.
W programie HP Support Assistant są dostępne następujące narzędzia i informacje związane z baterią:
Narzędzie Battery Check
ƬUP\
HP
Informacje dotyczące typów baterii, danych technicznych, czasu eksploatacji i pojemności
Oszczędzanie energii baterii
Aby oszczędzić energię baterii i wydłużyć czas pracy na baterii:
Zmniejsz jasność wyświetlacza.
Wyłącz urządzenia bezprzewodowe, jeśli z nich nie korzystasz.
Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne, które nie są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania,
np. dysk twardy podłączony do portu USB.
Zatrzymaj, wyłącz lub wyjmij nieużywane karty zewnętrzne.
W przypadku dłuższej przerwy w pracy zainicjuj tryb uśpienia albo wyłącz komputer.
,GHQW\ƬNRZDQLH
niskich poziomów naładowania baterii
Kiedy bateria będąca jedynym źródłem zasilania komputera osiąga niski lub krytyczny poziom naładowania:
Wskaźnik baterii (tylko wybrane produkty) informuje o wystąpieniu niskiego lub krytycznego poziomu
naładowania baterii.
— lub —
Praca na zasilaniu z baterii
33
Sample