HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 44 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 81
1.
Zapisz pracę i zamknij wszystkie otwarte programy.
2.
Wybierz przycisk
Start
, wybierz ikonę
Zasilanie
, a następnie wybierz polecenie
Zamknij
.
Jeżeli system nie odpowiada i nie można wyłączyć komputera przy użyciu powyższej procedury zamykania,
należy użyć następujących procedur awaryjnych, stosując je w poniższej kolejności:
Naciśnij klawisze
ctrl
+
alt
+
delete
, wybierz ikonę
Zasilanie
, a następnie wybierz polecenie
Zamknij
.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund.
Jeśli komputer jest wyposażony w baterię wymienianą przez użytkownika (tylko wybrane produkty),
odłącz komputer od zewnętrznego źródła zasilania, a następnie wyjmij baterię.
Korzystanie z ikony zasilania i opcji zasilania
Ikona zasilania
znajduje się na pasku zadań systemu Windows. Ikona zasilania pozwala na szybki
dostęp do ustawień zasilania i sprawdzenie poziomu naładowania baterii.
Aby wyświetlić wartość procentową naładowania baterii, należy umieścić wskaźnik myszy nad ikoną
Zasilania
.
Aby użyć opcji zasilania, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
Zasilania
, a następnie wybierz
pozycję
Opcje zasilania
.
Ikona zasilania przybiera odmienną formę, wskazując, czy komputer jest zasilany z baterii, czy ze źródła
zewnętrznego. Jeżeli poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską wartość, umieszczenie
wskaźnika myszy nad ikoną powoduje wyświetlanie odpowiedniego komunikatu.
Praca na zasilaniu z baterii
OSTRZEŻENIE!
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy
używać wyłącznie baterii dostarczonej wraz z komputerem, zamiennej baterii dostarczonej przez
ƬUPô
HP lub
zgodnej baterii zakupionej w
ƬUPLH
HP.
Niepodłączony do zewnętrznego źródła zasilania komputer z włożoną naładowaną baterią jest zasilany
z baterii. Gdy komputer jest wyłączony i niepodłączony do zewnętrznego źródła zasilania, bateria w
komputerze powoli się rozładowuje. Gdy poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską
wartość, komputer wyświetla odpowiedni komunikat.
Czas pracy baterii komputera może być różny w zależności od ustawień zarządzania energią, programów
zainstalowanych na komputerze, jasności ekranu, rodzaju urządzeń zewnętrznych podłączonych do
komputera i innych czynników.
UWAGA:
Po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania jasność wyświetlacza jest automatycznie
zmniejszana w celu przedłużenia czasu pracy baterii. Wybrane produkty komputerowe mają możliwość
przełączania pomiędzy kartami
JUDƬF]Q\PL
w celu oszczędzania baterii.
Korzystanie z funkcji HP Fast Charge (tylko wybrane produkty)
Funkcja HP Fast Charge umożliwia szybkie ładowanie baterii komputera. Czas ładowania może różnić się w
zakresie +/-10%. W zależności od modelu komputera i zasilacza prądu przemiennego HP dostarczonego z
komputerem HP funkcja HP Fast Charge działa na przynajmniej jeden z następujących sposobów:
32
Rozdział 6
Zarządzanie zasilaniem
Sample