HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 41 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 81
Przesunięcie jednym palcem (ekran dotykowy)
Użyj gestu przesunięcia jednym palcem, aby przesuwać lub przewijać listy i strony oraz przenieść obiekt.
Aby przewinąć zawartość ekranu, lekko przesuń jednym palcem po ekranie w wybranym kierunku.
Aby przesunąć obiekt, naciśnij i przytrzymaj palec na obiekcie, a następnie przeciągnij palec, aby
przesunąć obiekt.
Korzystanie z opcjonalnej klawiatury lub myszy
Przy użyciu opcjonalnej klawiatury lub myszy można pisać, zaznaczać elementy, przewijać i wykonywać te
same funkcje co za pomocą gestów dotykowych. Klawiatura umożliwia także użycie klawiszy czynności i
skrótów klawiaturowych w celu wykonania określonych funkcji.
Korzystanie z klawiatury ekranowej (tylko wybrane modele)
1.
Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, wybierz ikonę klawiatury w obszarze powiadomień po prawej
stronie paska zadań.
2.
Zacznij pisać.
UWAGA:
Nad klawiaturą ekranową mogą być wyświetlane sugerowane słowa. Dotknij żądane słowo,
aby je wybrać.
UWAGA:
Klawisze czynności i skróty klawiaturowe nie są wyświetlane ani nie działają na klawiaturze
ekranowej.
Korzystanie z opcjonalnej klawiatury lub myszy
29
Sample