HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 40 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 81
Przesunięcie trzema palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki
dotykowej Precision TouchPad)
Domyślnie, gest przesunięcia trzema palcami powoduje przełączanie się między otwartymi aplikacjami a
pulpitem.
Przeciągnij trzy palce od siebie, aby wyświetlić wszystkie otwarte okna.
Przeciągnij trzy palce do siebie, aby wyświetlić pulpit.
Przeciągnij trzy palce w lewo lub w prawo, aby przełączać się między otwartymi oknami.
Aby zmienić funkcję tego gestu na płytce dotykowej Precision TouchPad, wybierz kolejno opcje
Start
,
Ustawienia
,
Urządzenia
, a następnie wybierz pozycję
Płytka dotykowa Touchpad
. W obszarze
Gesty trzema
palcami
, w polu
Przesunięcia
wybierz żądane ustawienie gestu.
Przesunięcie czterema palcami (płytka dotykowa Precision TouchPad)
Domyślnie, gest przesunięcia czterema palcami powoduje przełączanie się między otwartymi pulpitami.
Przeciągnij 4 palce od siebie, aby wyświetlić wszystkie otwarte okna.
Przeciągnij 4 palce do siebie, aby wyświetlić pulpit.
Przeciągnij 4 palce w lewo lub w prawo, aby przełączać się między pulpitami.
Aby zmienić funkcję tego gestu, wybierz kolejno opcje
Start
,
Ustawienia
,
Urządzenia
, a następnie wybierz
pozycję
Płytka dotykowa Touchpad
. W obszarze
Gesty czterema palcami
, w polu
Przesunięcia
wybierz
żądane ustawienie gestu.
28
Rozdział 5
Nawigacja po ekranie
Sample