HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 39 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 81
Naciśnięcie trzema palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej
Precision TouchPad)
Domyślnie, gest naciśnięcia trzema palcami powoduje uruchomienie aplikacji Cortana, wirtualnego asystenta
głosowego. Naciśnij trzema palcami w obszarze płytki dotykowej TouchPad, aby wykonać ten gest.
Aby zmienić funkcję tego gestu na płytce dotykowej Precision TouchPad, wybierz kolejno opcje
Start
,
Ustawienia
,
Urządzenia
, a następnie wybierz pozycję
Płytka dotykowa Touchpad
. W obszarze
Gesty trzema
palcami
, w polu
Naciśnięcia
wybierz żądane ustawienie gestu.
Naciśnięcie czterema palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki
dotykowej Precision TouchPad)
Domyślnie, gest naciśnięcia czterema palcami powoduje wyświetlenie centrum akcji. Naciśnij czterema
palcami w obszarze płytki dotykowej TouchPad, aby wykonać ten gest.
Aby zmienić funkcję tego gestu na płytce dotykowej Precision TouchPad, wybierz kolejno opcje
Start
,
Ustawienia
,
Urządzenia
, a następnie wybierz pozycję
Płytka dotykowa Touchpad
. W obszarze
Gesty
czterema palcami
, w polu
Naciśnięcia
wybierz żądane ustawienie gestu.
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie dotykowym
27
Sample