HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 38 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 81
Zbliżanie/rozsuwanie dwóch palców w celu zmiany powiększenia
Gesty zbliżania i rozsuwania palców umożliwiają zmniejszanie lub powiększanie obrazów oraz tekstu.
W celu zmniejszenia elementu umieść na ekranie dotykowym lub na obszarze płytki dotykowej
TouchPad dwa rozsunięte palce i przysuń je do siebie.
W celu powiększenia elementu umieść dwa złączone palce na obszarze płytki dotykowej TouchPad lub
ekranie dotykowym i rozsuń je.
Przesunięcie dwoma palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki
dotykowej Precision TouchPad)
Umieść lekko rozsunięte dwa palce w
VWUHƬH
płytki dotykowej TouchPad, a następnie przesuń je w górę, w dół,
w lewo lub w prawo, aby przesunąć stronę lub obraz w górę, w dół lub na boki.
Naciśnięcie dwoma palcami (dotyczy płytki dotykowej TouchPad i płytki dotykowej
Precision TouchPad)
Naciśnij dwoma palcami w obszarze płytki dotykowej TouchPad, aby otworzyć menu opcji wybranego obiektu.
UWAGA:
Naciśnięcie dwoma palcami powoduje wykonanie tej samej funkcji, co kliknięcie prawym
przyciskiem myszy.
26
Rozdział 5
Nawigacja po ekranie
Sample