HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 37 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 81
5
Nawigacja po ekranie
Po ekranie komputera można się poruszać na jeden lub więcej z poniższych sposobów:
wykonując gesty dotykowe bezpośrednio na ekranie komputera;
wykonując gesty dotykowe na płytce dotykowej TouchPad;
korzystając z opcjonalnej myszy lub klawiatury (zakupionych osobno);
korzystając z klawiatury ekranowej;
korzystając z drążka wskazującego.
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie
dotykowym
Płytka dotykowa TouchPad ułatwia nawigację po ekranie komputera i sterowanie wskaźnikiem myszy przy
użyciu prostych gestów dotykowych. Lewego i prawego przycisku płytki dotykowej TouchPad można używać
w taki sam sposób jak odpowiadających im przycisków myszy zewnętrznej. Aby nawigować, korzystając z
ekranu dotykowego (tylko w wybranych produktach), należy dotykać ekranu, stosując gesty opisane w
niniejszym rozdziale.
Aby dostosować gesty oraz wyświetlić materiał wideo pokazujący sposób ich działania, wpisz
panel
sterowania
w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz
Panel sterowania
, a następnie wybierz,
Sprzęt
i dźwięk
. W sekcji
Urządzenia i drukarki
kliknij pozycję
Mysz
.
Niektóre modele są wyposażone w płytkę dotykową Precision TouchPad, która zapewnia większą
funkcjonalność gestów dotykowych. Aby sprawdzić, czy monitor jest wyposażony w płytkę dotykową
Precision TouchPad i uzyskać dodatkowe informacje, wybierz kolejno opcje
Start
, wybierz
Ustawienia
,
wybierz pozycję
Urządzenia
, a następnie wybierz pozycję
Płytka dotykowa Touchpad
.
UWAGA:
Jeżeli nie stwierdzono inaczej, gesty dotykowe można wykonywać zarówno na płytce dotykowej
TouchPad, jak i na ekranie dotykowym.
Naciskanie
Wskaż element na ekranie, a następnie naciśnij jednym palcem w obszarze płytki dotykowej TouchPad lub
ekranu dotykowego, aby go wybrać. Dotknij elementu dwukrotnie, aby go otworzyć.
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie dotykowym
25
Sample