HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 35 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 81
Aby przywrócić odtwarzanie strumienia audio w głośnikach komputera:
1.
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę
Głośniki
w obszarze powiadomień z prawej strony paska
zadań, a następnie wybierz opcję
Urządzenia do odtwarzania
.
2.
Na karcie
Odtwarzanie
wybierz opcję
Głośniki
.
3.
Wybierz polecenie
Ustaw domyślne
, a następnie wybierz przycisk
OK
.
Wykrywanie bezprzewodowych wyświetlaczy zgodnych ze standardem Miracast
i nawiązywanie połączenia z nimi (tylko wybrane produkty)
Aby wykryć bezprzewodowy wyświetlacz zgodny ze standardem Miracast i nawiązać z nim połączenie, należy
wykonać poniższe czynności.
Aby otworzyć wyświetlacz Miracast:
Wpisz wyrażenie
projekt
w polu wyszukiwania paska zadań i wybierz opcję
Użyj drugiego ekranu
.
Następnie wybierz opcję
Nawiąż połączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym
i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Przesyłanie danych
Komputer to zaawansowane urządzenie multimedialne, które umożliwia przesyłanie zdjęć, materiałów wideo
i
ƬOPÎZ
z urządzeń USB w celu wyświetlenia ich na ekranie.
Aby zwiększyć przyjemność z oglądania, użyj jednego z portów USB Type-C komputera w celu podłączenia
urządzenia USB, takiego jak telefon komórkowy, aparat, opaska typu activity tracker lub zegarek typu
smartwatch, i przesyłania plików do komputera.
WAŻNE:
Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest podłączone do odpowiedniego portu komputera przy
użyciu prawidłowego kabla. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.
W celu uzyskania informacji na temat korzystania z funkcji portu USB Type-C przejdź na stronę
support
i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby znaleźć swój produkt.
Przesyłanie danych
23
Sample