HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 34 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 81
Podłączanie urządzeń wideo przy użyciu kabla HDMI (tylko wybrane produkty)
UWAGA:
Do podłączenia urządzenia HDMI do komputera potrzebny jest zakupiony osobno kabel HDMI.
Aby zobaczyć obraz z ekranu komputera na telewizorze lub monitorze HD, podłącz odpowiednie urządzenie
zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1.
Podłącz jeden koniec kabla HDMI do portu HDMI w komputerze.
2.
Podłącz drugi koniec kabla do monitora lub telewizora HD.
3.
Naciśnij klawisz
f4
, aby przełączać się między czterema trybami wyświetlania obrazu:
Tylko ekran komputera:
wyświetla obraz tylko na ekranie komputera.
Tryb powielania:
wyświetla obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.
Tryb rozszerzania:
wyświetla rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu
zewnętrznym.
Tylko dodatkowy ekran:
wyświetla obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.
Za każdym razem, gdy naciśniesz klawisz
f4
, zmieni się stan wyświetlania.
UWAGA:
Aby uzyskać najlepsze wyniki, szczególnie w przypadku trybu rozszerzania, zwiększ
rozdzielczość ekranu urządzenia zewnętrznego zgodnie z poniższymi wskazówkami. Kliknij przycisk
Start
, wybierz ikonę
Ustawienia
, a następnie wybierz opcję
System
. W sekcji
Ekran
wybierz
odpowiednią rozdzielczość, a następnie wybierz opcję
Zachowaj zmiany
.
.RQƬJXUDFMD
dźwięku HDMI
HDMI to jedyny interfejs wideo obsługujący obraz i dźwięk o wysokiej rozdzielczości. Po podłączeniu
telewizora z portem HDMI do komputera możesz włączyć dźwięk HDMI, wykonując następujące czynności:
1.
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę
Głośniki
w obszarze powiadomień z prawej strony paska
zadań, a następnie wybierz opcję
Urządzenia do odtwarzania
.
2.
Na karcie
Odtwarzanie
wybierz nazwę wyjściowego urządzenia cyfrowego.
3.
Wybierz polecenie
Ustaw domyślne
, a następnie wybierz przycisk
OK
.
22
Rozdział 4
Korzystanie z funkcji rozrywkowych
Sample