HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 31 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 81
UWAGA:
Jeśli urządzenie wymaga potwierdzenia, wyświetlany jest kod parowania. Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dodawanego urządzenia, aby potwierdzić, że kod na urządzeniu
odpowiada kodowi parowania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z
urządzeniem.
UWAGA:
Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane na liście, sprawdź, czy włączona jest w nim funkcja Bluetooth.
W przypadku niektórych urządzeń mogą występować dodatkowe wymagania. Więcej informacji można
znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.
Łączenie z siecią przewodową — LAN (tylko wybrane produkty)
Jeśli chcesz podłączyć komputer bezpośrednio do routera w swoim domu (zamiast pracować
bezprzewodowo) lub jeśli chcesz połączyć się z istniejącą siecią w swoim biurze, użyj połączenia w sieci LAN.
Połączenie z siecią LAN wymaga kabla RJ-45 (kabla sieciowego) i gniazda sieciowego bądź też opcjonalnego
urządzenia dokowania lub portu rozszerzeń, jeśli komputer nie jest wyposażony w gniazdo RJ-45.
Aby podłączyć kabel sieciowy, wykonaj następujące czynności:
1.
Podłącz kabel sieciowy do gniazda sieciowego w komputerze
(1)
.
2.
Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do ściennego gniazda sieciowego
(2)
lub routera.
UWAGA:
Jeżeli kabel sieciowy jest wyposażony w układ przeciwzakłóceniowy
(3)
, który zapobiega
interferencjom z sygnałem telewizyjnym i radiowym, należy podłączyć koniec z tym układem do
komputera.
Łączenie z siecią przewodową — LAN (tylko wybrane produkty)
19
Sample