HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 3 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 81
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!
Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go
bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na
twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną
twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką powierzchnię,
na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz prądu
przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszek, koców czy ubrania. Komputer
i zasilacz spełniają ograniczenia dotyczące temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika,
]GHƬQLRZDQH
w normie International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950-1).
iii
Sample