HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 29 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 81
— lub —
Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci, a następnie wybierz opcję
Ustawienia sieci i Internetu
.
Łączenie z siecią WLAN
UWAGA:
Aby móc
VNRQƬJXURZDâ
dostęp do Internetu w swoim domu, należy najpierw założyć konto u
dostawcy usług internetowych (ISP). Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych, aby kupić
usługę dostępu do Internetu i modem. Dostawca pomoże
VNRQƬJXURZDâ
modem, zainstalować kabel łączący
router bezprzewodowy z modemem i przetestować usługę dostępu do Internetu.
Aby połączyć się z siecią WLAN, wykonaj następujące czynności:
1.
Upewnij się, że urządzenie WLAN jest włączone.
2.
Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci, a następnie połącz się z jedną z dostępnych sieci.
Jeżeli sieć WLAN jest zabezpieczona, zostanie wyświetlone żądanie podania kodu zabezpieczającego.
Wprowadź kod, a następnie wybierz przycisk
Dalej
, aby nawiązać połączenie.
UWAGA:
Jeśli lista sieci WLAN jest pusta, komputer znajduje się poza zasięgiem routera
bezprzewodowego lub punktu dostępowego.
UWAGA:
Jeśli bezprzewodowa sieć lokalna, z którą się chcesz połączyć, jest niewidoczna:
1.
Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu sieci, a następnie wybierz opcję
Otwórz ustawienia sieci i Internetu
.
— lub —
Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci, a następnie wybierz opcję
Ustawienia sieci i Internetu
.
2.
W sekcji
Zmień ustawienia sieci
wybierz opcję
Centrum sieci i udostępniania
.
3.
Wybierz opcję
6NRQƬJXUXM
nowe połączenie lub nową sieć
.
Zostanie wyświetlona lista opcji umożliwiająca ręczne wyszukanie sieci i połączenie z nią lub
utworzenie nowego połączenia sieciowego.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć nawiązywanie połączenia.
Po nawiązaniu połączenia kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu sieci po prawej stronie paska zadań,
aby sprawdzić nazwę sieci i stan połączenia.
UWAGA:
Zasięg (odległość, na jaką przesyłane są sygnały połączenia bezprzewodowego) zależy od rodzaju
sieci WLAN, producenta routera oraz zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia elektroniczne i
przeszkody, takie jak ściany i podłogi.
Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty)
Ten komputer HP Mobile Broadband zawiera wbudowaną obsługę mobilnego połączenia szerokopasmowego.
Używanie komputera w sieciach telefonii komórkowej umożliwia nawiązywanie połączeń z Internetem,
wysyłanie wiadomości e-mail i łączenie się z siecią korporacyjną bez korzystania z publicznych punktów
dostępu Wi-Fi.
Aktywacja usługi szerokopasmowej może wymagać podania numeru IMEI modułu HP Mobile Broadband i/lub
numeru MEID. Numer może być nadrukowany na etykiecie na dole komputera, we wnęce baterii, pod pokrywą
serwisową albo z tyłu wyświetlacza.
— lub —
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
17
Sample