HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 28 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 81
3
Podłączanie do sieci
Komputer możesz zabierać ze sobą wszędzie. Jednak nawet w domu możesz odkrywać świat i uzyskiwać
dostęp do informacji zamieszczonych w milionach witryn internetowych. Wystarczy mieć komputer i
połączenie z siecią przewodową lub bezprzewodową. Ten rozdział zawiera przydatne informacje o
komunikowaniu się ze światem.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Komputer może być wyposażony w co najmniej jedno z następujących urządzeń bezprzewodowych:
Urządzenie WLAN — łączy komputer z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi (znanymi jako sieci Wi-Fi,
sieci bezprzewodowe LAN lub sieci WLAN) w siedzibie
ƬUP\²
w domu i w miejscach publicznych, takich
jak lotniska, restauracje, kawiarnie, hotele czy uniwersytety. W sieci WLAN przenośne urządzenie
bezprzewodowe łączy się z bezprzewodowym routerem lub punktem dostępu bezprzewodowego.
Moduł HP Mobile Broadband — zapewnia łączność bezprzewodową przez bezprzewodową sieć rozległą
(WWAN) o znacznie większym zasięgu. Operatorzy sieci komórkowych instalują stacje bazowe (podobne
do masztów telefonii komórkowej) na dużych obszarach
JHRJUDƬF]Q\FK²
zapewniając tym samym
zasięg w całych województwach, regionach lub nawet krajach.
Urządzenie Bluetooth® — tworzy osobistą sieć lokalną (PAN) umożliwiającą połączenia z innymi
urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth, takimi jak komputery, telefony, drukarki, zestawy
słuchawkowe, głośniki i aparaty
IRWRJUDƬF]QH³
Poszczególne urządzenia sieci PAN komunikują się
bezpośrednio z innymi urządzeniami. Urządzenia muszą znajdować się względnie blisko siebie; zwykle
nie dalej niż 10 metrów (około 33 stóp).
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową
Sterowanie urządzeniami bezprzewodowymi komputera umożliwiają następujące elementy:
klawisz trybu samolotowego (nazywany także przyciskiem komunikacji bezprzewodowej lub klawiszem
komunikacji bezprzewodowej; w tym rozdziale nazywany jest również klawiszem trybu samolotowego)
ustawienia systemu operacyjnego
Klawisz trybu samolotowego
Komputer może być wyposażony w klawisz trybu samolotowego, jedno lub więcej urządzeń
bezprzewodowych oraz jeden lub dwa wskaźniki komunikacji bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia
bezprzewodowe w komputerze są fabrycznie włączone.
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej określa ogólny stan zasilania urządzeń bezprzewodowych, a nie stan
poszczególnych urządzeń.
Elementy sterujące systemu operacyjnego
Centrum sieci i udostępniania umożliwia
VNRQƬJXURZDQLH
połączenia lub sieci, nawiązanie połączenia z siecią,
a także diagnozowanie i usuwanie problemów z siecią.
Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego:
Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu sieci, a następnie wybierz opcję
Otwórz
ustawienia sieci i Internetu
.
16
Rozdział 3
Podłączanie do sieci
Sample