HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 27 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 81
Etykieta serwisowa — zawiera ważne informacje służące do
LGHQW\ƬNDFML
tabletu. Dział pomocy
technicznej może poprosić o podanie numeru seryjnego, numeru produktu lub numeru modelu. Przed
skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy znaleźć te informacje.
Etykieta serwisowa będzie przypominać jedną z przedstawionych poniżej. Należy korzystać z ilustracji,
która najdokładniej odzwierciedla wygląd etykiety na posiadanym komputerze.
Tabela 2-10
Elementy na etykiecie serwisowej
Element
(1)
Nazwa produktu HP
(2)
Numer modelu
(3)
Numer produktu
(4)
Numer seryjny
(5)
Okres gwarancji
Tabela 2-11
Elementy na etykiecie serwisowej
Element
(1)
Nazwa produktu HP
(2)
Numer produktu
(3)
Numer seryjny
(4)
Okres gwarancji
Etykiety dotyczące zgodności z normami — zawierają informacje o zgodności komputera z
obowiązującymi normami.
Etykiety
FHUW\ƬNDWÎZ
urządzeń bezprzewodowych — zawierają informacje o opcjonalnych urządzeniach
bezprzewodowych oraz atesty krajów lub regionów, w których urządzenia zostały dopuszczone do
użytku.
Etykiety
15
Sample