HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 26 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 81
Tabela 2-8
Klawisze czynności wraz z opisami (ciąg dalszy)
Ikona
Opis
Wycisza lub przywraca dźwięk głośnika.
Powoduje włączenie lub wyłączenie komunikacji bezprzewodowej oraz trybu samolotowego.
UWAGA:
Klawisz trybu samolotowego nazywany jest również przyciskiem komunikacji bezprzewodowej.
UWAGA:
Aby możliwe było nawiązanie połączenia bezprzewodowego, wcześniej musi być
VNRQƬJXURZDQD
sieć bezprzewodowa.
Spód
Tabela 2-9
Elementy na spodzie wraz z opisami
Element
Opis
Otwór wentylacyjny
Umożliwia przepływ powietrza chłodzącego wewnętrzne części
komputera.
UWAGA:
Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu
chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed
przegrzaniem. Włączanie i wyłączanie się wewnętrznego wentylatora
podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.
Etykiety
Etykiety umieszczone na komputerze zawierają informacje, które mogą być potrzebne podczas podróży
zagranicznych lub rozwiązywania problemów z systemem. Etykieta może być papierowa lub nadrukowana na
produkcie.
WAŻNE:
Poszukaj etykiet opisanych w tej sekcji w następujących miejscach: na spodzie komputera,
wewnątrz wnęki baterii, pod pokrywą serwisową, z tyłu wyświetlacza lub w dolnej części podpórki tabletu.
14
Rozdział 2
Poznawanie komputera
Sample