HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 25 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 81
Tabela 2-8
Klawisze czynności wraz z opisami
Ikona
Opis
Osoby spoglądające na ekran z boków nie widzą zawartości ekranu. W razie potrzeby można zmniejszyć lub
zwiększyć jasność w otoczeniu dobrze oświetlonym lub ciemniejszym. Aby wyłączyć
ƬOWU
prywatności, należy
ponownie nacisnąć skrót klawiaturowy.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zmniejszanie jasności obrazu.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zwiększanie jasności obrazu.
Otwiera stronę internetową „Uzyskiwanie pomocy w systemie Windows 10”.
Powoduje przełączenie wyświetlania obrazu między urządzeniami wyświetlającymi podłączonymi do
komputera. Jeśli na przykład do komputera jest podłączony monitor, wielokrotne naciskanie tego klawisza
powoduje przełączanie obrazu na ekranie pomiędzy wyświetlaczem wbudowanym a monitorem oraz trybem
jednoczesnego wyświetlania obrazu na obu ekranach.
Włącza lub wyłącza podświetlenie klawiatury. W wybranych produktach można dostosować jasność
podświetlenia klawiatury. Naciskaj klawisz, aby zmienić jasność od dużej (przy pierwszym uruchomieniu
komputera) przez małą aż do wyłączenia. Po dostosowaniu jasności podświetlenie będzie powracać do
wcześniejszego ustawienia przy każdym uruchomieniu komputera. Podświetlenie klawiatury wyłącza się po
30 sekundach braku aktywności. Aby ponownie włączyć podświetlenie klawiatury, naciśnij dowolny klawisz
lub płytkę dotykową TouchPad (tylko wybrane produkty). W celu oszczędzania energii baterii należy wyłączyć
tę funkcję.
Odtwarza poprzedni utwór z płyty audio CD lub poprzednią sekcję z dysku DVD lub Blu-ray.
Powoduje rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania płyty audio CD, dysku DVD lub Blu-ray.
Powoduje odtwarzanie następnego utworu z płyty audio CD lub następnej sekcji z dysku DVD lub Blu-ray.
Powoduje zatrzymanie odtwarzania audio lub wideo z dysku CD, DVD lub BD.
Zmniejsza stopniowo głośność dźwięku po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza.
Zwiększa stopniowo głośność dźwięku po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza.
Obszar klawiatury
13
Sample