HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 24 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 81
Klawisze specjalne
Tabela 2-7
Skróty klawiaturowe wraz z opisami
Element
Opis
(1)
Klawisz
esc
Wyświetla informacje o systemie (po naciśnięciu razem z
klawiszem
fn
).
(2)
Klawisz
fn
Wciśnięty wraz z innym klawiszem służy do uruchamiania często
używanych funkcji systemowych.
(3)
Klawisz systemu Windows
Otwiera menu Start.
UWAGA:
Ponowne naciśnięcie klawisza Windows powoduje
zamknięcie menu Start.
(4)
Klawisze czynności
Umożliwiają wykonywanie często używanych funkcji
systemowych.
UWAGA:
W wybranych modelach klawisz czynności
f5
włącza i
wyłącza funkcję podświetlenia klawiatury.
(5)
Klawisz
num lock
Przełącza między funkcjami nawigacyjnymi i numerycznymi
wbudowanej klawiatury numerycznej.
(6)
Zintegrowana klawiatura numeryczna
Oddzielna klawiatura numeryczna z prawej strony klawiatury
alfabetycznej. Po naciśnięciu klawisza
num lock
klawiatury tej
można używać tak samo jak zewnętrznej klawiatury
numerycznej.
UWAGA:
Jeśli w trakcie wyłączania komputera funkcja
klawiatury numerycznej jest włączona, zostanie ponownie
włączona przy kolejnym uruchomieniu komputera.
Klawisze czynności
Klawisz czynności wykonuje funkcję wskazaną przez ikonę na klawiszu. Aby ustalić, które klawisze są w
urządzeniu, zobacz
Klawisze specjalne
na stronie
12
.
Aby użyć klawisza czynności, naciśnij i przytrzymaj go.
12
Rozdział 2
Poznawanie komputera
Sample