HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 23 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 81
Tabela 2-6
Przycisk, głośniki, szczelina wentylacyjna i czytnik linii papilarnych wraz z opisami (ciąg dalszy)
Element
Opis
(3)
Otwór wentylacyjny
Umożliwia przepływ powietrza chłodzącego wewnętrzne części
komputera.
UWAGA:
Wentylator komputera jest włączany automatycznie
w celu chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed
przegrzaniem. Włączanie i wyłączanie się wewnętrznego
wentylatora podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.
(4)
Czytnik linii papilarnych (tylko wybrane
modele)
Umożliwia logowanie do systemu Windows na podstawie
rozpoznania linii papilarnych, a nie podania hasła.
Aby użyć czytnika linii papilarnych, umieść na nim palec, aż
odczyta Twoje linie papilarne. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie
Korzystanie z funkcji Windows
Hello (tylko wybrane modele)
na stronie
42
.
WAŻNE:
Aby uniknąć problemów związanych z logowaniem na
podstawie linii papilarnych, przy rejestrowaniu linii papilarnych
czytnik linii papilarnych powinien zarejestrować wszystkie
strony palca.
Obszar klawiatury
11
Sample